Cefnogi Myfyrwyr Pantycelyn

Posted on

Mae gweinidogion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn eu Hysgol Haf yng Nghaerfyrddin ar 16 Mehefin 2015, yn unfrydol yn anfon cyfarchiad at y myfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn protestio yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn galw ar i Gyngor Prifysgol Aberystwyth i roi ystyriaeth ddwys i’w pryderon am warchod y gymuned breswyl Gymraeg… Read more »

Hysbyseb Swydd Newydd

Posted on

SWYDDOG CYNNAL AC ADNODDAU (DE CYMRU) Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i gynorthwyo yn y gwaith o gefnogi eglwysi a darparu adnoddau ar eu cyfer i dyfu a datblygu’n ysbrydol, a chyflwyno’u tystiolaeth i’w cymunedau. Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a… Read more »

Penderfyniadau Undeb 2015

Posted on

Mae gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg draddodiad hir o sefyll dros heddwch a hawliau pobl. Caiff y materion hyn eu codi yn y Cyfarfodydd Blynyddol. Nid yw eleni’n eithriad. Cofiwch drafod y Penderfyniadau yn eich capel chi, gan y bydd tocyn gan bob eglwys i gynrychiolwyr i bleidleisio ar eich rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol… Read more »

Anrhydedd i Lywydd yr Undeb

Posted on

Mae’r Parchg Ddr R.Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr, wedi derbyn doethuriaeth bellach – un er anrhydedd sy’n cydnabod ei gyfraniad sylweddol iawn i fyd darlledu yng Nghymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, a’r iaith a diwylliant ein gwlad yn gyffredinol. Dymunwn ei longyfarch yn fawr iawn. Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llên iddo mewn seremoni gofiadwy… Read more »