Yn erbyn ffair arfau

Posted on

Mae Undeb yr Annibynwyr wedi galw ar Gyngor Dinas Caerdydd i beidio â chefnogi ffair arfau yn y ddinas yn 2018. Os bydd y ffair arfau yn cael ei chynnal fis Mawrth nesa, bydd yr Annibynwyr yn gwrthdystio yn erbyn y digwyddiad. Yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Rhydaman cytunwyd hefyd i alw ar bob… Read more »

Mynd i’r Afael â Theroristiaeth

Posted on

Dyma anerchiad gan lywydd y Rhwydwaith Heddwch, y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, a draddodwyd yng Nghapel Tegid, y Bala fis Mehefin 2017 yn dilyn terfysgaeth  yn ninasoedd Llundain a Manceinion. Mae’r ymateb i ddigwyddiadau yr wythnosau diwethaf yma wedi bod yn fêl ar fysedd y rheini sy’n cynllwynio gweithredoedd terroristaidd. Mae saethu’n farw y… Read more »

Cymorth i Atgyweirio Capeli

Posted on

Ydych chi’n bwriadu ymgymryd â phrosiect atgyweirio sylweddol? Ydych chi am wneud newidiadau er mwyn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’ch eglwys neu gapel? Ydych chi am adfywio treftadaeth eich eglwys? A yw eich cynulleidfa yn datblygu gweledigaeth ar gyfer ymgysylltu â’ch cymuned ehangach? Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, neu’r National Churches Trust yn cynnal… Read more »

Cynigion i’w cyflwyno yn y Cyfarfodydd Blynyddol

Posted on

Dyma’r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn mis Mehefin. 1. Ffair Arfau Caerdydd Nodwn gyda thristwch bod ffair arfau rhyfel wedi ei chynnal yng Nghaerdydd ar 28 Mawrth eleni. Rydym yn gresynu bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cefnogi’r fenter hon gan droi prifddinas ein gwlad yn farchnad i brynu… Read more »

Arolwg Addoldai Cymru

Posted on

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017 Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr am eich capel. Wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol, mae’r arolwg wedi ei anelu at bobl sy’n gofalu am eglwysi, capeli a thai cwrdd ledled Cymru. Bydd eich cyfranogiad yn ein helpu i nodi’r heriau presennol a’r rhai yn… Read more »