Iesu’r Ffoadur – Neges Nadolig

Posted on

Wrth i ni ddathlu’r Ŵyl dylem gofio am gyfnod Iesu fel ffoadur a chroesawu ffoaduriaid heddiw, meddai’r Parchg Ddr R. Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig. Dwy fil o flynyddoedd ers i deulu Iesu orfod ffoi i’r Aifft cyn i Herod ladd babanod Bethlehem, yn ôl Efengyl Mathew, mae ffoaduriaid o’r… Read more »

Syria – Adlais o Herod

Posted on

Mae rhyfel Syria yn adlais o’r hanes am Herod yn lladd y plant, meddai Cadeirydd Rhwydwaith Heddwch Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Yn ôl y Parchg Guto Prys ap Gwynfor mae o leiaf 30,000 o blant eisoes wedi cael eu lladd yn yr ymladd. “Wrth i ni baratoi i ddathlu genedigaeth Tywysog Tangnefedd mae’n dorcalonnus fod Prydain… Read more »

Na i’r Bomio: Apel y Llywydd

Posted on

Yn ei neges Sul yr Adfent, mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr wedi galw ar Aelodau Seneddol i wrthod y cynnig yn Nhŷ’r Cyffredin i fomio Syria. “Heddiw, wrth i ni edrych tuag at y Nadolig a genedigaeth Tywysog Tangnefedd, rwyf yn apelio at wleidyddion i bleidleisio yn erbyn y bomio,” meddai’r Parchg Ddr R.Alun Evans. “Byddai… Read more »

Gwylnos Rhuban Gwyn

Posted on

Bu’r Parchg Jill-Hailey Harries yn llywyddu cyfarfod ar ddiwedd gorymdaith trwy dre Caerfyrddin i nodi achlysur gwisgo’r Rhuban Gwyn i wrthwynebu Trais Domestig. Mae Jill-Hailey, aelod blaenllaw o Rwydwaith Merched Undeb yr Annibynwyr, hefyd yn un o ymddiriedolwyr Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin. Daeth bron i 100 o bobol  ynghyd ar brif sgwâr y dre. “Fel… Read more »

Diwrnod y Rhuban Gwyn

Posted on

Mae Annibynwyr Cymru yn cael eu hannog i roi sylw i’r modd y mae cymaint o ferched yn cael eu camdrin yn y cartref.  Mae dynion a bechgyn Cymru yn cael eu gwahodd i wisgo rhuban gwyn am wythnos, yn cychwyn heddiw, fel adduned bersonol na fyddant byth yn cyflawni, yn goddef nac yn anwybyddu trais… Read more »