Cymorth i Atgyweirio Capeli

Posted on

Ydych chi’n bwriadu ymgymryd â phrosiect atgyweirio sylweddol? Ydych chi am wneud newidiadau er mwyn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’ch eglwys neu gapel? Ydych chi am adfywio treftadaeth eich eglwys? A yw eich cynulleidfa yn datblygu gweledigaeth ar gyfer ymgysylltu â’ch cymuned ehangach? Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, neu’r National Churches Trust yn cynnal… Read more »

Cynigion i’w cyflwyno yn y Cyfarfodydd Blynyddol

Posted on

Dyma’r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn mis Mehefin. 1. Ffair Arfau Caerdydd Nodwn gyda thristwch bod ffair arfau rhyfel wedi ei chynnal yng Nghaerdydd ar 28 Mawrth eleni. Rydym yn gresynu bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cefnogi’r fenter hon gan droi prifddinas ein gwlad yn farchnad i brynu… Read more »

Arolwg Addoldai Cymru

Posted on

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017 Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr am eich capel. Wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol, mae’r arolwg wedi ei anelu at bobl sy’n gofalu am eglwysi, capeli a thai cwrdd ledled Cymru. Bydd eich cyfranogiad yn ein helpu i nodi’r heriau presennol a’r rhai yn… Read more »

Neges Pasg y Llywydd

Posted on

  Dim ond cariad Duw all lanhau’r byd o’r casineb gwenwynig a amlygir ar ei waethaf yn y defnydd o arfau cemegol, meddai Glyn Williams, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn neges ar gyfer y Pasg. “Er bod arfau cemegol yn cael eu gwahardd gan Brotocol Genefa, mae cemegau fel Sarin yn dal i gael… Read more »

Ymateb i Erthygl 50

Posted on

Mewn ymateb i sbarduno Erthygl 50, mae Gweithgor sy’n cynrychioli eglwysi ac enwadau Cristnogol sy’n aelodau Cytûn wedi cyhoeddi rhestr o egwyddorion y credir ddylai fod yn sylfaen i safiad y DG yn ystod y trafodaethau sydd ar gychwyn. Maent yn cynnwys amddiffyn statws a hawliau plant ac ieuenctid, yr anabl a’r oedrannus. Mynnant barchu hawliau… Read more »