Cyngor Yr Undeb a Catalunya

Posted on

  Yn sgil y digwyddiadau brawychus yng Nghatalunya, fe gytunodd Cyngor Undeb yr Annibynwyr, yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys (Sadwrn, Hydref 7), y dylid cysylltu ar frys â’r Archesgobion yn Barcelona ac yn Madrid, yn ogystal ag anfon neges at Lysgennad Sbaen ym Mhrydain. Dyma’r cynnig: “Wrth i lywodraeth ranbarthol Catalunya baratoi i ystyried… Read more »

Y Tabernacl: Hoff Addoldy Cymru

Posted on

Cafodd capel sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ei ddewis fel hoff addoldy Cymru yng nghystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd – Sacred Wales.’ Fe wnaeth dros 7,000 o bobl bleidleisio dros y Tabernacl, Treforys, Abertawe, adeilad ysblennydd cafodd yr enw ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth.’ Cyhoeddwyd y canlyniad gan y darlledwr Huw Edwards, Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, oedd yn… Read more »

Galwad am gyfraniadau

Posted on

  Mae 21 Medi yn Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol. Eleni mae’r Rhwydwaith Heddwch yn nodi’r diwrnod drwy wahodd cyfraniadau o bob math gan gyfundebau ac eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Gallai’r cyfraniadau fod ar ffurf gweddi syml, cerdd yn mynegu dyhead am heddwch, darn o gelf, casgliad o hoff adnodau am heddwch neu’n frawddeg syml. Bwriad… Read more »

Grantiau i eglwysi

Posted on

AT SYLW SWYDDOGION YR EGLWYSI Dyma wybodaeth am gynllun grantiau’r National Churches Trust. Y bwriad yw: Helpu i gynnal treftadaeth adeiladau eglwysig ac i wella eu gallu i wasanaethu cymunedau lleol. Hyrwyddo’r defnydd o adeiladau eglwysig ac ysbrydoli pawb mewn cymunedau lleol i’w gwerthfawrogi a’i mwynhau. Derbynnir ceisiadau ar hyn o bryd i’r rhaglen grantiau… Read more »