Caniadau’r Pêr Ganiedydd ar CD

Posted on

Dyma CD sy’n werth ei chael i gyd-ganu â hi wrth deithio yn y car, wrth olchi llestri – neu ble bynnag!  Am y tro cyntaf erioed, mae detholiad o emynau Williams Pantycelyn yn cael eu canu gan gynulleidfaoedd o gyfres Caniadaeth y Cysegr ar gael ar CD. Nid yw “Y Pêr Ganiedydd – casgliad o… Read more »

Geraint i ymddeol yn 2018

Posted on

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parchg Ddr Geraint Tudur, wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol ym mis Medi, 2018, pan fydd yn 65 oed. Cafodd Dr Tudur ei ethol i’r swydd am y cyfnod arferol o saith mlynedd ym Medi 2006. Etholwyd ef am ail dymor yng Nghyfarfodydd Blynyddol 2013. Brodor o Fangor yw… Read more »

Gwylnos Cynnau Cannwyll

Posted on

Eleni yn yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio, roedd ein meddyliau yn troi at Passcendale, sef un o frwydrau gwaethaf y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cannoedd o filoedd a gollodd eu bywydau yn Fflandrys, yn eu plith y bardd o gylch Trawsfynydd, Hedd Wyn. Efallai mai’r dewriona anghofir gennym yw’r rhai hynny a… Read more »

Ceurwyn Evans 1929-2017

Posted on

Blin gennym gofnodi marwolaeth un o gyn-lywyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, John Ceurwyn Evans o’r Wyddgrug, yn 87 oed. Fe ddaeth Mr Evans, oedd yn athro cerdd wedi ymddeol, i gadair yr Undeb yng Nghyfarfodydd Blynyddol Llanelli 1999. Ef, felly, oedd y Llywydd dros flwyddyn troad y mileniwm. Traddododd anerchiad ar y testun “Holwn ein hunain.”… Read more »

Y Cyngor a’i Adrannau

Posted on

ADRAN YR EGLWYSI A’U GWEINIDOGAETH Arweinyddion Mynegwyd gwerthfawrogiad o Gynllun yr Arweinyddion ond siom nad oes mwy o ferched yn cynnig eu hunain, gan eu bod yn y mwyafrif yn ein cynulleidfaoedd.  Mae angen cyhoeddusrwydd o’r newydd am y Cynllun.  Mae hefyd angen hysbybu’r gwahanol lwybrau y gellir eu dilyn gan y sawl sy’n dymuno… Read more »