Peidiwch â phardduo ffoaduriaid

Posted on

Mae arweinwyr yr enwadau Cristnogol yng Nghymru wedi galw ar y wasg a’r cyfryngau i newid y modd y maent yn ymdrin â straeon sy’n ymwneud â ffoaduriaid a mewnfudwyr. Honnir bod y straeon rhan amlaf yn rhai negyddol, sy’n groes i’r croeso cynnes mae ffoaduriaid wedi cael mewn sawl cymuned. Mewn llythyr at olygyddion… Read more »

Oedfa’r Llywydd Newydd

Posted on

Yn enedigol o Nantglyn, Sir Ddinbych, cafodd Glyn Williams ei fagu ar fferm a threuliodd ei yrfa ym myd amaeth. Bu’n gweithio gyda’r Bwrdd Marchnata Llaeth a chwmni Genus gan ymddeol ar ddiwedd y 1990au. Bu hefyd yn Ynad Heddwch ar fainc y Trallwng. Mae Glyn a’i wraig Dilys bellach yn byw yn Llandudno ac yn aelod… Read more »

Herio casineb ac ofn

Posted on

Fe ddywedwyd ac fe digwyddodd pethau chwerw yn ystod y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Ers y canlyniad, meddai’r Parchg Guto Prys ap Gwynfor wrth yr Undeb yn Llanuwchllyn, cafwyd cannoedd o enghreifftiau o bobl yn gweiddi sylwadau hiliol a ffiaidd ar bobl o liw croen neu o wledydd eraill yn y… Read more »

Galw am gomisiwn cydenwadol

Posted on

Gyda chysgod y refferendwm yn dal i fod yn drwm drosom, mae Undeb yr Annibynwyr yn mynd i wahodd eglwysi ar draws Cymru i ymuno ar fyrder i warchod hawliau dynol, heddwch cymdeithasol a gwerthoedd Cristnogol yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd. Clywodd y Cyfarfodydd Blynyddol yn Llanuwchllyn ger y Bala bod Cymru’n wynebu’r cyfnod mwyaf… Read more »

Baich ychwanegol i Ymddiriedolwyr

Posted on

Mae rhannau o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 sy’n berthnasol i ymddiriedolwyr eglwysi yng Nghymru, ac yng Nghymru yn unig, gan mai deddf Senedd Cymru yw hon yn hytrach na Senedd Llundain. Er hynny, mae’n gyfraith ac ni ellir osgoi ei gofynion heb wynebu canlyniadau. Gofynion y ddeddf Dywedir yn y ddeddf hon fod yn rhaid… Read more »