Dim ymestyn oriau siopa’r Sul

Posted on

Cafodd methiant ymgais Llywodraeth Prydain i ymestyn oriau agor siopau mawr ar y Sul ei groesawi gan Lywydd Undeb yr Annibynwyr. Trechwyd y mesur yn San Steffan trwy fwyafrif o 31 pleidlais.  “Rwy’n llawenhau bod y mesur wedi methu, a bod yr oriau siopa ar y Sul i aros fel y maent nawr,” meddai’r Parchg… Read more »

Annibynnwr yn Fardd Cenedlaethol

Posted on

Yr ysgrifennwr, cyflwynydd, cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu, Ifor ap Glyn, fydd Bardd Cenedlaethol newydd Cymru. Yn enedigol o Lundain, mae’n byw yng Nghaernarfon lle mae’n aelod ffyddlon a gweithgar gyda’r Annibynwyr yng nghapel Salem. Bydd yn cychwyn yn y swydd, sy’n ddi-dâl, ym mis Mai, gan olynu Gillian Clarke a fu’n Fardd Cenedlaethol ers 2008…. Read more »

Neges Gŵyl Ddewi’r Llywydd

Posted on

Ni ddylid caniatau i’r ddadl fawr am ddyfodol Prydain yn Ewrop amharu ar etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, yn ôl Llywydd Undeb yr Annibynwyr, y Parchg Ddr R.Alun Evans.  Yn ei Neges Gŵyl Ddewi i’r wasg a’r cyfryngau, mae Dr Evans yn galw ar bobl i ystyried dyfodol materion sydd wedi’u datganoli, fel y gwasanaethau iechyd ag… Read more »

Cwmni ceir nid Academi Filwrol

Posted on

Chwe blynedd ers i gynllun dadleuol i agor Academi Filwrol anferth ym Mro Morgannwg fynd i’r gwellt, daeth y newyddion bod cwmni Aston Martin yn mynd i agor ffatri i adeiladu car newydd ar y safle yn Sain Tathan gan greu 750 o swyddi newydd. Bydd hwn yn hwb anferth i’r economi, ond mae’n amheus… Read more »

Siom Oriau Siopa Sul

Posted on

Mae bwriad Llywodraeth Prydain i lacio’r ddeddf sy’n gwahardd siopau mawr rhag agor ar nos Sul wedi cael ei feirniadu’n hallt gan y Parchg Ddr R. Alun Evans, Lywydd Undeb yr Annibynwyr.  “Nôl yn 2012, pan gafodd yr oriau agor ar y Sul eu llacio dros gyfnod gemau Olympaidd Llundain, fe wnaethom fel Undeb rybuddio… Read more »