Gwylnos Cynnau Cannwyll

Posted on

Eleni yn yr wythnos yn arwain at Sul y Cofio, roedd ein meddyliau yn troi at Passcendale, sef un o frwydrau gwaethaf y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cannoedd o filoedd a gollodd eu bywydau yn Fflandrys, yn eu plith y bardd o gylch Trawsfynydd, Hedd Wyn. Efallai mai’r dewriona anghofir gennym yw’r rhai hynny a… Read more »

Ceurwyn Evans 1929-2017

Posted on

Blin gennym gofnodi marwolaeth un o gyn-lywyddion Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, John Ceurwyn Evans o’r Wyddgrug, yn 87 oed. Fe ddaeth Mr Evans, oedd yn athro cerdd wedi ymddeol, i gadair yr Undeb yng Nghyfarfodydd Blynyddol Llanelli 1999. Ef, felly, oedd y Llywydd dros flwyddyn troad y mileniwm. Traddododd anerchiad ar y testun “Holwn ein hunain.”… Read more »

Y Cyngor a’i Adrannau

Posted on

ADRAN YR EGLWYSI A’U GWEINIDOGAETH Arweinyddion Mynegwyd gwerthfawrogiad o Gynllun yr Arweinyddion ond siom nad oes mwy o ferched yn cynnig eu hunain, gan eu bod yn y mwyafrif yn ein cynulleidfaoedd.  Mae angen cyhoeddusrwydd o’r newydd am y Cynllun.  Mae hefyd angen hysbybu’r gwahanol lwybrau y gellir eu dilyn gan y sawl sy’n dymuno… Read more »

Cyngor Yr Undeb a Catalunya

Posted on

  Yn sgil y digwyddiadau brawychus yng Nghatalunya, fe gytunodd Cyngor Undeb yr Annibynwyr, yn ei gyfarfod yng Ngregynog, Powys (Sadwrn, Hydref 7), y dylid cysylltu ar frys â’r Archesgobion yn Barcelona ac yn Madrid, yn ogystal ag anfon neges at Lysgennad Sbaen ym Mhrydain. Dyma’r cynnig: “Wrth i lywodraeth ranbarthol Catalunya baratoi i ystyried… Read more »

Y Tabernacl: Hoff Addoldy Cymru

Posted on

Cafodd capel sy’n perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ei ddewis fel hoff addoldy Cymru yng nghystadleuaeth ‘Cymru Sanctaidd – Sacred Wales.’ Fe wnaeth dros 7,000 o bobl bleidleisio dros y Tabernacl, Treforys, Abertawe, adeilad ysblennydd cafodd yr enw ‘Cadeirlan Anghydffurfiaeth.’ Cyhoeddwyd y canlyniad gan y darlledwr Huw Edwards, Is-lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, oedd yn… Read more »