Anrhydedd i Lywydd yr Undeb

Posted on

Mae’r Parchg Ddr R.Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr, wedi derbyn doethuriaeth bellach – un er anrhydedd sy’n cydnabod ei gyfraniad sylweddol iawn i fyd darlledu yng Nghymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, a’r iaith a diwylliant ein gwlad yn gyffredinol. Dymunwn ei longyfarch yn fawr iawn. Cyflwynwyd Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llên iddo mewn seremoni gofiadwy… Read more »

Dechreuadau Newydd yn y Gogledd!

Posted on

 O dan y cynllun cyffrous Dechreuadau, mae cylch o eglwysi yn dewis 2-3 o bob eglwys i fynychu 4 sesiwn o fyfyrio a thrafod a dan arweiniad y Swyddog Cynnal ac Adnoddau, y Parchg Casi Jones. Bydd y sesiynnau cyntaf yn ystyried “Beth yw eglwys a beth yw ei neges?” Yna, bydd y cynrychiolwyr yn… Read more »

Rhwydwaith Heddwch Newydd

Posted on

Ydych chi’n poeni am yr holl ryfela sy’n ein byd? Ydych chi’n credu bod angen mwy o ymgyrchu dros heddwch ar lefel leol? Os felly, dewch i gapel Noddfa, Bow St ger Aberystwyth, ddydd Iau yma (Ebrill 23) am 11.00. Ydy’r eglwysi’n talu digon o sylw i heddwch? A ydynt yn gweithredu dros achos tangnefedd?… Read more »

Dwy Groes Pasg 2015

Posted on

Wrth i Gristnogion edrych tua’r groes y Pasg hwn, dylent hefyd ystyried sut orau i ddefnyddio’u croes ar y papur pleidleisio, meddai Dr Fiona Gannon, Cadeirydd Cyngor Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n galw ar Gristnogion i wrthwynebu polisïau a fyddai’n taro’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas trwy gwtogi ymhellach ar fudd-daliadau. Fe ddylai gwleidyddion ymarfer tosturi… Read more »

Adnodd milwrol mewn ysgolion

Posted on

Mae Cyngor Undeb yr Annibynwyr yn galw ar y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i wahardd deunydd sy’n hybu rôl y lluoedd arfog a hanes milwrol Prydain yn ysgolion Cymru. Mae’r Cyngor o’r farn fod y pecyn adnoddau, sy’n cynnwys rhagair gan y Prif Weinidog David Cameron, yn torri Deddf Addysg 1996 (Adran 406) – sy’n… Read more »