Penderfyniad: Hanes Cymru

Posted on

Penderfyniadau i Gyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron, 6-9 Mehefin 2018 Defnyddiwch eich pleidlais! Cafodd pob eglwys ac unigolyn sy’n perthyn i’r Undeb gerdyn pleidleisio. Cofiwch drafod y ddau Benderfyniad yn eich capel chi, a sicrhau bod cynrychiolydd o’ch plith yn defnyddio’r cerdyn i bleidleisio yn Aberaeron. Dysgu hanes yn Ysgolion Cymru Ym mis Chwefror 2018… Read more »

Ymgyrch yn Erbyn Cam-drin Domestig

Posted on

  Un o ymgyrchoedd y Rhwydwaith Merched dros y blynyddoedd diwethaf yw ymgyrch yn erbyn cam-drin domestig.   Yr wythnos hon fe lansiodd Llywodraeth Cymru eu hymgyrch newydd o’r enw ‘Paid Cadw’n Dawel’ er mwyn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gweithredu ar amheuon o gam-drin domestig. Gan ddefnyddio ffilm fer bwerus, yn defnyddio geiriau goroeswyr trais,… Read more »

Etholiad Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb

Posted on

Bydd y Parchedig Ddr Geraint Tudur yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. Gan fod dau berson wedi cael eu henwebu i’w olynu, cynhelir etholiad. Y ddau yw’r Parchedig Aled Jones a’r Parchedig Dyfrig Rees.  Arwydd o iechyd bob amser yw bod mwy nag un yn awyddus i… Read more »

Neges y Pasg

Posted on

Y PASG: GOBAITH YN YR ARSWYD Wrth inni ddathlu’r Pasg fel digwyddiad hanesyddol, dylai Cristnogion hefyd weithredu gobaith tragwyddol yr Atgyfodiad trwy ymdrechu i leddfu amgylchiadau arswydus cymaint o bobl heddiw, meddai Dafydd Roberts, o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges i’w wasg a’r cyfryngau.    “Gallwn weld y Croeshoelio a’r Atgyfodiad fel rhan o… Read more »

Ffair Arfau 2018

Posted on

Sioeau poblogaidd ac atyniadol sy’n dod i’r Motorpoint Arena, Caerdydd fel arfer. Cyn diwedd y flwyddyn fe fydd miloedd wedi tyrru yma i Michael McIntyre’s Big World tour, Disney on Ice a DEF LEPPARD: The Hysteria Tour. Canolfan Arddangos, a agorwyd gan Shirley Bassey yn 1993, yw’r Arena. Ar ddydd Mawrth Yr Wythnos Fawr eleni… Read more »