Dangoswch arswyd rhyfel – Llywydd

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a chyn-ddarlledwr gyda’r BBC, yn dweud y dylid dangos delweddau mwy graffig o ryfel a’i effeithiau yn y wasg a’r cyfryngau, er mwyn i’r cyhoedd weld canlyniadau arswydus gweithredu milwrol a’i gost ddynol.  “Mae’r darlun dirdynnol o gorff y bachgen bach Aylan Kurdi wedi’i olchi i’r lan ar draeth yn… Read more »

Angen mwy na bloeddio ‘Heddwch!

Posted on

Mewn araith rymus a heriol o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, fe wnaeth Llywydd y Brifwyl y Parchg Ddr R. Alun Evans – sydd hefyd yn Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – alw ar y genedl i gefnogi sefydlu Academi Heddwch i Gymru. Byddai hynny’n fodd i greu cymdeithas ddi-drais, meddai. Dyma grynodeb o’r… Read more »

Ap Beibl newydd

Posted on

LANSIO AP BEIBL AR FAES Y BRIFWYL  Cafodd ‘ap’ newydd i alluogi pobl i ddarllen y Beibl ar ffôn symudol neu iPad ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae ap Beibl yn cynnwys tri chyfieithiad o’r Beibl: un o Feibl 1588, un o Feibl 2004 a’r fersiwn ddiweddaraf, sef beibl.net, sydd mewn Cymraeg llafar…. Read more »

Llifogydd Myanmar: apêl

Posted on

Gyda nifer y meirw yn dal i godi wrth i lifogydd daro Myanmar (Burma gynt) mae Llywydd Cymdeithas Annibynwyr y Byd, Dr Geraint Tudur, wedi anfon neges o gefnogaeth i eglwysi annibynnol mewn ardaloedd a gafodd eu taro gan y trychineb Wrth siarad ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod y prynhawn yma, dywedodd Dr… Read more »

CD Cyfeiliant Emynau

Posted on

Wrth i gynulleidfaoedd fynd yn llai, mae capeli ac eglwysi yn aml yn cael eu hunain heb organydd i gyfeilio gwasanaethau. Bydd CD newydd sy’n cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod  yn adnodd gwerthfawr ar eu cyfer hwy. Mae’n cynnwys 50 o emyn-donau adnabyddus yn cael eu chwarae gan un o organyddion… Read more »