Diwrnod Bwyd y Byd – Emyn ‘Rhown Ddiolch’

Posted on

Rhown ddiolch am gnydau pob perllan a chae, am weithwyr sy’n casglu, yn dyrnu a hau,  am oriau’n llafurio, am sgiliau’r holl dîm, amynedd gwyddoniaeth, peiriannau a’u grym. Rhown ddiolch am gnydau sy’n dyfod o bell, o farchnad a harbwr, o fannau sy’n well i feithrin ein bwydydd, a’u danfon i ni, drwy ymdrech cymdogion… Read more »

Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

  Heddiw, ar Ddiwrnod Bwyd y Byd mi fyddwn yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n cyffwrdd â phynciau diolchgarwch, rhannu a chyfiawnder byd-eang. Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, yn dymuno rhannu’r dyfyniad pwerus hwn: ‘Mae yna bobl yn y byd mor llwglyd, fel na all Duw ymddangos iddyn nhw heblaw… Read more »

Nawfed Sul Adferiad Cymru

Posted on

Bydd dydd Sul 25ain o Hydref, 2020, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill yng Nghymru.    Unwaith eto eleni, nodwyd Sul fel Sul Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw fath, i ddysgu… Read more »

Gwahoddiad i gyfarfod CWM

Posted on

Dyma wahoddiad i ymuno â chyfarfod ar-lein gan CWM.  Dilynwch y linc perthnasol i gofrestru. To: CWM Member Churches (Europe) Dear Brothers and Sisters in Christ,  Warm greetings from us at CWM – We hope that you are keeping well. As you may already know, the Discernment and Radical Engagement (DARE) forum entitled Daring God-talk: what is normal? is… Read more »

Diweddariad Covid-19 gan Cytûn

Posted on

gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys Mae’r cyfyngiadau lleol (Ardaloedd Diogelu Iechyd Lleol) sydd eisoes mewn grym ar draws llawer o dde Cymru bellach wedi eu hymestyn i bedair ardal yn y gogledd o 6yh heno – Bwrdeisdrefi Conwy a Wrecsam, a siroedd Dinbych a Fflint. Mae manylion y cyfyngiadau ychwanegol yr un fath… Read more »