Canmlwyddiant geni R Tudur Jones

Posted on

Ar union ben-blwydd y diweddar R Tudur Jones, dewch i glywed yr Athro Densil Morgan yn traddodi ei ddarlith ‘Y Gair a’r Genedl: Canmlwyddiant geni R. Tudur Jones’, nos Lun, 28 Mehefin am 7.00pm. I ymuno ar Zoom, e-bostiwch undeb@annibynwyr.cymru. Traddodwyd y ddarlith hon gyntaf yn mis Chwefror eleni gyda Chymmrodorion Caerdydd.

Cynorthwyo Madagasar yn ystod Covid

Posted on

Mae Coleg Diwinyddol Ivato am ddiolch yn ddiffuant i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg am eu cefngogaeth yn ystod cyfnod anodd Covid. Mae’r coleg wedi defnyddio’r arian ychwanegol i helpu’r holl fyfyrwyr a staff i ddelio gydag anawsterau ofnadwy y cyfnod clo, gan roi grant unigol i bob un. Mae 84 teulu wedi’u cynorthwyo.  Mae’n dda… Read more »

Gweddi Dros Ysgolion

Posted on

Tri Chwarter Awr Mae Dick Eastman a’i lyfr The Hour that Changes the World wedi cynorthwyo llawer i ddatblygu eu bywyd defosiynol wrth gynnig patrwm ar gyfer gweddi ac eiriolaeth (wrth rannu awr yn 12 cyfnod 5 munud o weddi, mawl, diolchgarwch ac eiriolaeth.) Yn ystod y misoedd diwethaf, daeth dau gyfle i wneud gwahaniaeth… Read more »