Neges y Pasg

Posted on

Y PASG: GOBAITH YN YR ARSWYD Wrth inni ddathlu’r Pasg fel digwyddiad hanesyddol, dylai Cristnogion hefyd weithredu gobaith tragwyddol yr Atgyfodiad trwy ymdrechu i leddfu amgylchiadau arswydus cymaint o bobl heddiw, meddai Dafydd Roberts, o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ei neges i’w wasg a’r cyfryngau.    “Gallwn weld y Croeshoelio a’r Atgyfodiad fel rhan o… Read more »

Ffair Arfau 2018

Posted on

Sioeau poblogaidd ac atyniadol sy’n dod i’r Motorpoint Arena, Caerdydd fel arfer. Cyn diwedd y flwyddyn fe fydd miloedd wedi tyrru yma i Michael McIntyre’s Big World tour, Disney on Ice a DEF LEPPARD: The Hysteria Tour. Canolfan Arddangos, a agorwyd gan Shirley Bassey yn 1993, yw’r Arena. Ar ddydd Mawrth Yr Wythnos Fawr eleni… Read more »

Gwarchod Cymorth Dramor

Posted on

LLYTHYR O GREGYNOG AT BRIF WEINIDOG PRYDAIN Gyda’r wasgfa ariannol fawr ar y Gwasanaeth Iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill, ac adroddiadau am ymddygiad rhai unigolion fu’n gweithio i elusennau, mae gwleidyddion a phapurau newydd asgell dde yn pwyso’n drwm ar y Deyrnas Unedig i gwtogi’r hyn sy’n cael ei wario ar Gymorth Dramor. Ar hyn… Read more »

Arweinyddion Y Ffordd

Posted on

Erbyn hyn rydym wedi cyrraedd y chweched bennod o gynllun Y Ffordd; sef cwrs pedair blynedd yn archwilio’r ffydd Gristnogol wedi ei greu a’i deilwra’n arbennig ar gyfer ein heglwysi Annibynnol. Dechreuodd y cwrs, sydd ar ffurf fideos byrion a chwestiynau atodol fis Medi 2016 gyda phenodau newydd yn ymddangos bob tymor. Rydym felly yng… Read more »

Gweddïau ar gyfer Sul y Mamau

Posted on

Gweddi o Ddiolch am ein Mamau Ar Sul y Mamau Diolchwn i Ti am yr un sydd wedi rhoi’r dechrau gorau i ni ac wedi ein cynnal a’n gwarchod ein hannog a’n calonogi o’n dyddiau cynharaf. Diolch am y fraint o gael magwraeth dda, am gael ein caru a’n derbyn ac am werthoedd a ffiniau…. Read more »