Sir Gâr yn arwain y ffordd ar Ddiwrnod Heddwch y Byd

Posted on

Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â changen Cymdeithas y Cymod y dref a Chyngor Sir Caerfyrddin yn codi baner Heddwch Rhyngwladol ar SadwrnMedi 21ain 2019. Dyma’r tro cyntaf i’r Sir gyfan nodi’r achlysur a byddbaneri newydd sbon yn cyhwfan o adeiladau’r Cyngor Sir yngNghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman. Cynhelir y seremoni fer hon am… Read more »

Brexit: Gweddïo dros oddefgarwch a pharch

Posted on

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr oherwydd Brexit, mae gweinidogion ac aelodau mewn capeli ledled Cymru yn gweddïo y bydd gwleidyddion ac eraill yn ymarfer doethineb a phwyll. Cafodd gweddi arbennig ei llunio gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i’w dosbarthu i 400 o gapeli. “Mae’r dryswch presennol yn achosi rhwystredigaeth a dicter,” meddai’r… Read more »

Bugeilio Cefn Gwlad

Posted on

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesa (22-25 Gorffennaf) mae’n siŵr y bydd nifer fawr o amaethwyr yn gwneud defnydd helaeth o’r gwasanaeth Caplaniaeth ar y maes. Mae’r ffaith fod 350 o amaethwyr wedi manteisio ar y gwasanaeth y llynedd yn arwydd o’r pwysau sydd ar ffermwyr a’u teuluoedd y dyddiau hyn…. Read more »