Chwilio am wirfoddolwyr ym Mhen-rhys

Posted on

Yr ydym ni oll yn gwybod am y gwaith ardderchog sy’n digwydd ym Mhen-rhys yn y Rhondda drwy Eglwys Unedig Llanfair. Cyn bo hir, bydd Rebecca a Miara a’u merched Hannah a Seren, yn symud i Drefaldwyn i weithio – daethant yn deulu draw i Gymru o Fadagascar bron i wyth mlynedd yn ôl ac… Read more »

Penderfyniadau Undeb 2019

Posted on

Dyma’r pump Penderfyniadau (neu gynigion) sydd i’w gosod am drafodaeth gerbron Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Rhydymain ym mis Mehefin.  1. Canolfan yng ngogledd / canolbarth Cymru Yr ydym ni, aelodau o Gyfundeb Annibynwyr Meirion yn gofyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ystyriedsefydlu Canolfan i weithgarwch yr Undeb mewn man canolog i eglwysi gogledd a chanolbarth Cymru. Gwyddom i’r mater hwn gael… Read more »