Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma’r bwletin diweddaraf gan Swyddog Polisi Cytûn, y Parchg Gethin Rhys. Ar ddydd Gwener Ebrill 23, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru gyfres o newidiadau i’r lliniaru ar gyfyngiadau, sy’n golygu y byddwn wedi cyrraedd Lefel 3 yn y cynllun gwarchod erbyn dydd Llun nesaf (Mai 3). Dros y diwrnodau diwethaf, fe gyhoeddwyd llu o ganllawiau a… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Dyma ohebiaeth gan Swyddog Polisi Cytûn, Parchg Gethin Rhys gyda’r wybodaeth ddiweddaraf i eglwysi yn y cyfnod yma. Yn dilyn cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ddydd Gwener a dros y penwythnos, dyma nodyn i’ch diweddaru am ychydig bethau. Mae mynychu addoldy yn “esgus rhesymol” rhag teithio tu hwnt i’r cyfyngiad “Aros yn lleol”, fel y bu i’r… Read more »

Newyddion Diweddaraf Covid-19 gan Cytûn

Posted on

Dyma fwletin diweddaraf y Parchg, Gethin Rhys, Cytûn ynglyn ag asesiadau risg ar gyfer ein haddoldai. Annwyl bawb – Dear all   Ar Ionawr 20 fe ddiweddarwyd rheoliadau coronafeirws Cymru i’w gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol ar y sawl sy’n gyfrifol am “fangreoedd rheoleiddiedig” (gan gynnwys addoldai, canolfannau cymunedol, ayb) i wneud asesiad risg cyn rhoi… Read more »