Gweddi ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Posted on

  Ti, sydd oruwch pawb, a thrwy bawb ac ym mhawb. Ti, yr Un Duw a Thad i bawb. Cydnabyddwn mai Ti yw ein Duw a’n bod yn frodyr a chwiorydd i’n gilydd. Ynot ti yr ydym yn ymddiried, a ffordd dy fab, Iesu Grist, a ddilynwn.    Ym Mis Hanes Pobl Dduontrown i wynebu’r… Read more »

Diweddariad Covid-19

Posted on

Diolch i Swyddog Polisi Cytun, y Parchg Gethin Rhys am ein harwain drwy’r rheoliadau diweddaraf sy’n berthnasol i’n heglwysi. Ysgrifennaf atoch am ddau fater:   Prynhawn Mawrth, fe gytunodd Senedd Cymru i Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 i’w gweithredu o Hydref 11. Bydd y Rheoliadau hyn yn ei… Read more »

Gweddi ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 2021

Posted on

Mae Diwrnod Rhyngwladol Heddwch eleni yn galw arnom i ddod allan o’r pandemig yn benderfynol o gerdded y ffordd i heddwch parhaol a chreu byd mwy cyfiawn a chynaliadwy i bawb. GWEDDÏWNArglwydd trugarog, wrth i ni ymlwybro am ffyrdd o adael ar ôl, yr argyfwng iechyd byd-eang hwn na welwyd mo’i debyg, helpa ni i… Read more »