Diwrnod Hanes yr Annibynwyr

Posted on

Dewch i glywed stori gyffrous un o’r Annibynwyr cynnar. Roedd William Erbery yn byw mewn cyfnod helbulus iawn. Cynhelir y Diwrnod yng nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, lle mae’r achos yn dyddio nôl bron i ddyddiau Erbery ei hun.

Prif Swyddog CWM yng Nghymru

Posted on

Bwriad CWM (Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang) yw helpu eglwysi i fod yn fwy gweithredol yn eu cymunedau, meddai’r Parchg Ddr Colin Cowan, Ysgrifennydd Cyffredinol y mudiad, wrth ymweld â Chymru. Wrth osod yr agenda tan 2019, dywedodd Dr Cowan mai’r nod yw meithrin cynulleidfaoedd sy’n gynnig gobaith a chymorth i’r rhai a gleisiwyd gan amgylchiadau bywyd; iddynt… Read more »

Llythyr at David Cameron

Posted on

Dyma lythyr anfonwyd gan y Parchg Hywel Wyn Richards at David Cameron, gyda chopiau i Jeremy Corbyn (Arweinydd yr Wrthblaid), Steven Crabb (Ysgrifennydd Cymru) ac eraill. Annwyl Brif Weinidog, Rwy’n ysgrifennu fel Cadeirydd Pwyllgor Dinasyddiaeth Gristnogol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Tra’n cymeradwo penderfyniad eich llywodraeth i dderbyn 20,000 o ffoaduriaid dros y pum mlynedd nesaf,… Read more »

Oedfa 70 Cymorth Cristnogol

Posted on

 DATHLU 70fed CYMORTH CRISTNOGOL EGLWYS GADEIRIOL ABERHONDDU DYDD SADWRN 26 MEDI am 2.30 PREGETHU: Y GWIR BARCHEDIG ROWAN WILLIAMS Bydd lluniaeth ysgafn yn dilyn y gwasanaeth. CROESO CYNNES I BAWB Mae 2015 yn nodi 70 mlynedd ers sefydlu Cymorth Cristnogol gan Gyngor Eglwysi Prydain ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, yn wreiddiol fel ymateb yr… Read more »

Apêl Ffoaduriaid Cymorth Cristnogol

Posted on

CYMORTH CRISTNOGOL YN LANSIO APÊL ARGYFWNG FFOADURIAID Heddiw mae Cymorth Cristnogol yn lansio apêl i leddfu dioddefaint ffoaduriaid yn Ewrop, ac i helpu’r cyrff yn y Dwyrain Canol sy’n cynnig cymorth brys i’r rhai orfodwyd i adael eu cartrefi gan y gwrthdaro yn Syria. Wrth gydnabod bod angen ateb gwleidyddol i’r argyfwng hefyd, mae’n gofyn i… Read more »