Llifogydd Myanmar: apêl

Posted on

Gyda nifer y meirw yn dal i godi wrth i lifogydd daro Myanmar (Burma gynt) mae Llywydd Cymdeithas Annibynwyr y Byd, Dr Geraint Tudur, wedi anfon neges o gefnogaeth i eglwysi annibynnol mewn ardaloedd a gafodd eu taro gan y trychineb Wrth siarad ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod y prynhawn yma, dywedodd Dr… Read more »

CD Cyfeiliant Emynau

Posted on

Wrth i gynulleidfaoedd fynd yn llai, mae capeli ac eglwysi yn aml yn cael eu hunain heb organydd i gyfeilio gwasanaethau. Bydd CD newydd sy’n cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod  yn adnodd gwerthfawr ar eu cyfer hwy. Mae’n cynnwys 50 o emyn-donau adnabyddus yn cael eu chwarae gan un o organyddion… Read more »

Swyddog Newydd yr Undeb

Posted on

Mae’r Undeb wedi penodi’r Parchg Robin Wyn Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn Swyddog Cyswllt ac Adnoddau yn Ne Cymru. Wedi ei hyfforddi yng Ngholeg Bala-Bangor a Choleg Prifysgol Bangor, bu Robin yn weinidog gyda’r Annibynwyr yn yng Nghapel y Graig, Trelech (1977-), a Phen-y-bont (1981-), a Ffynnon Bedr (1984-91). Symudodd i’r Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr… Read more »

Undeb Nant Gwrtheyrn

Posted on

Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, Gwynedd ar Orffennaf 2-4. Llywyddwyd y gweithgareddau gan Lywydd yr Undeb, y Parchg Ddr R. Alun Evans, a chroesawyd y cynadleddwyr i’r Nant gan blant Ysgol Sul Soar Nefyn, Côr Chwilog, Gwenan Gibbard ac Alun Ffred Jones AC. Cyflwynwyd y ddau fyfyrdod ar ddechrau gweithgareddau’r… Read more »

Heddwch ar ben agenda’r Undeb

Posted on

Mewn byd o drais a therfysg, roedd yr angen i sefyll dros heddwch yn thema gref yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn. Wrth drafod dyfodol Trident, cytunodd y gynhadledd y dylid:   Gwrthwynebu bwriad cynlluniau llywodraeth San Steffan i adnewyddu system arfau niwclear Trident; Pwysleisio’r gwell defnydd y gellid gwneud o’r arian pan… Read more »