Cofio’r Cenhadon yn y ‘Steddfod

Posted on

COFIO’R CENHADON ar Ddydd Iau yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd  Yn ein hoes gynyddol seciwlar ni, mae cenhadon Cristnogol yn aml yn cael eu gweld fel pobl a aeth i orfodi eu crefydd ar wledydd eraill – yn aml mewn cyd-destun coloneiddio, yng nghwmni masnachwyr a milwyr. Yn sicr, nid oedd hynny’n wir am genhadon… Read more »

Heddwch yn y Ddinas

Posted on

Y mae pethau cynhyrfus ar droed, yn llythrennol, oherwydd am 2.30pm ym Mhabell y Cymdeithasau ar ddydd Mawrth 7 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, bydd Ap a llyfryn taith newydd sbon yn cael ei lansio.  Heddwch yn y Ddinas yw enw’r cynllun ac mae wedi cael ei greu mewn cydweithrediad rhwng Undeb yr Annibynwyr… Read more »

Cannoedd Mewn ‘Sul Sbesial’

Posted on

Deng mlynedd yn ôl, fe wnaeth Cyfundeb Annibynwyr Gorllewin Caerfyrddin gynnal achlysur o’r enw ‘Sul Sbesial’ fel cyfle i holl aelodau a phlant eglwysi’r Cyfundeb ddod at ei gilydd i gydaddoli a chymdeithasu. Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr achlysur, cynhaliwyd y Sul Sbesial bob blwyddyn ers hynny mewn gwahanol rannau o’r Cyfundeb, gyda lleoliadau, themâu… Read more »

Urddo’r Llywydd Newydd

Posted on

AGORWCH DDRYSAU: MAE’R DYFODOL YMA! Dyna oedd thema anerchiad Llywydd newydd Undeb yr Annibynwyr, y Parchg Jill-Hailey Harries, yn yr oedfa urddo yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Aberaeron. Wrth sôn am argyfwng yr Iddewon mewn caethiwed ym Mabilon, dyfynnodd eiriau’r proffwyd Jeremeia: ‘Gwnewch y gorau o’ch sefyllfa. Peidiwch ag eistedd yno yn cwyno ei bod yn wael arnoch, na chwaith gwyno… Read more »

Cyflwyniad cofio’r cenhadon

Posted on

Dyma beth yw golygfa anhygoel! Tua 700 o bobl yn sied enfawr canolfan geffylau Celaeron, ergyd carreg o gapel Neuaddlwyd, lle cafodd David Jones a Thomas Bevan eu hordeinio’n genhadon ddwy ganrif yn ôl. Ymhlith y gynulleidfa, roedd dros 50 o bobl o Fadagascar, gan gynnwys cyn-Arlywydd yr ynys fawr honno ger arfordir Affrica, Marc Ravalomana…. Read more »