Cwmni ceir nid Academi Filwrol

Posted on

Chwe blynedd ers i gynllun dadleuol i agor Academi Filwrol anferth ym Mro Morgannwg fynd i’r gwellt, daeth y newyddion bod cwmni Aston Martin yn mynd i agor ffatri i adeiladu car newydd ar y safle yn Sain Tathan gan greu 750 o swyddi newydd. Bydd hwn yn hwb anferth i’r economi, ond mae’n amheus… Read more »

Siom Oriau Siopa Sul

Posted on

Mae bwriad Llywodraeth Prydain i lacio’r ddeddf sy’n gwahardd siopau mawr rhag agor ar nos Sul wedi cael ei feirniadu’n hallt gan y Parchg Ddr R. Alun Evans, Lywydd Undeb yr Annibynwyr.  “Nôl yn 2012, pan gafodd yr oriau agor ar y Sul eu llacio dros gyfnod gemau Olympaidd Llundain, fe wnaethom fel Undeb rybuddio… Read more »

Y Beibl Byw – Taith Cymru i’r Byd

Posted on

“Cymru i’r Byd” – Taith Cymdeithas y Beibl Lansiwyd ymgyrch Beibl Byw yn dilyn cyhoeddi tri Beibl y llynedd, a hefyd yr Ap Beibl i ffonau symudol a llechi cyfrifiadurol.  Bu’r tri Beibl gyhoeddwyd yn llwyddiant mawr – y Beibl Canllaw, beibl.net a’r gyfrol liwgar beibl.net – 365 o storïau o’r Beibl.  Ymgyrch Gymraeg ydy Beibl Byw i annog pobl i… Read more »

Neges Calan: Grym y Beibl

Posted on

Mewn oes pan fod carfannau eithafol a threisgar yn rhoi enw drwg i grefydd, mae credu mewn Duw cariadus yn dal i fod yn rhan allweddol o fywydau biliynau o bobl ar draws y byd. Dyna ddywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr yn ei Neges Calan.  “Nid yw rhyfel, casineb a’r awydd i ddial yn… Read more »

Iesu’r Ffoadur – Neges Nadolig

Posted on

Wrth i ni ddathlu’r Ŵyl dylem gofio am gyfnod Iesu fel ffoadur a chroesawu ffoaduriaid heddiw, meddai’r Parchg Ddr R. Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig. Dwy fil o flynyddoedd ers i deulu Iesu orfod ffoi i’r Aifft cyn i Herod ladd babanod Bethlehem, yn ôl Efengyl Mathew, mae ffoaduriaid o’r… Read more »