Ap Beibl newydd

Posted on

LANSIO AP BEIBL AR FAES Y BRIFWYL  Cafodd ‘ap’ newydd i alluogi pobl i ddarllen y Beibl ar ffôn symudol neu iPad ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae ap Beibl yn cynnwys tri chyfieithiad o’r Beibl: un o Feibl 1588, un o Feibl 2004 a’r fersiwn ddiweddaraf, sef beibl.net, sydd mewn Cymraeg llafar…. Read more »

Llifogydd Myanmar: apêl

Posted on

Gyda nifer y meirw yn dal i godi wrth i lifogydd daro Myanmar (Burma gynt) mae Llywydd Cymdeithas Annibynwyr y Byd, Dr Geraint Tudur, wedi anfon neges o gefnogaeth i eglwysi annibynnol mewn ardaloedd a gafodd eu taro gan y trychineb Wrth siarad ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod y prynhawn yma, dywedodd Dr… Read more »

CD Cyfeiliant Emynau

Posted on

Wrth i gynulleidfaoedd fynd yn llai, mae capeli ac eglwysi yn aml yn cael eu hunain heb organydd i gyfeilio gwasanaethau. Bydd CD newydd sy’n cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod  yn adnodd gwerthfawr ar eu cyfer hwy. Mae’n cynnwys 50 o emyn-donau adnabyddus yn cael eu chwarae gan un o organyddion… Read more »

Swyddog Newydd yr Undeb

Posted on

Mae’r Undeb wedi penodi’r Parchg Robin Wyn Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn Swyddog Cyswllt ac Adnoddau yn Ne Cymru. Wedi ei hyfforddi yng Ngholeg Bala-Bangor a Choleg Prifysgol Bangor, bu Robin yn weinidog gyda’r Annibynwyr yn yng Nghapel y Graig, Trelech (1977-), a Phen-y-bont (1981-), a Ffynnon Bedr (1984-91). Symudodd i’r Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr… Read more »

Undeb Nant Gwrtheyrn

Posted on

Cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, Gwynedd ar Orffennaf 2-4. Llywyddwyd y gweithgareddau gan Lywydd yr Undeb, y Parchg Ddr R. Alun Evans, a chroesawyd y cynadleddwyr i’r Nant gan blant Ysgol Sul Soar Nefyn, Côr Chwilog, Gwenan Gibbard ac Alun Ffred Jones AC. Cyflwynwyd y ddau fyfyrdod ar ddechrau gweithgareddau’r… Read more »