Dyfodol Dynoliaeth yn COP26

Posted on

Newid hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf i ddynoliaeth erioed, a rhaid gweithredu’n gyflym ac yn gadarn os am ddiogelu dyfodol ein hil ar y blaned hon – dyna neges ddifrifol un o arweinwyr Cristnogol Cymru ar drothwy cynhadledd COP26 yn Glasgow.  ‘Rhaid i COP26 fod yn fwy na siop siarad os ydym o ddifri am warchod… Read more »

Dyfal donc: stori Tantely

Posted on

Cyrhaeddodd Tantely ynng nghanolfan Akany Avoko Faravohitra yn 2016. Roedd hi’n anllythrennog. Diolch i gefnogaeth Money for Madagascar, fe’i haddysgwyd hi gan ddefnyddio system ASAMA* ac enillodd hi ei diploma CEPE [ysgol gynradd] yn 2018. Dilynodd gwrs hyfforddiant galwedigaethol hefyd mewn trin gwallt a harddwch yn 2019. Safodd Tantely ei harholiad BEPC [tebyg i TGAU]… Read more »

Diwrnod Byd-Eang Cyfianwder Hinsawdd | Dydd Sadwrn 6 Tachwedd | Caerdydd

Posted on

Ymunwch gyda Cymorth Cristnogol, Tearfund a Cafod yn y Diwrnod Byd Eang dros gyfiawnder hinsawdd.   Beth? Ar ddydd Sadwrn 6 Tachwedd, bydd cynulliadau mawr yn cymryd lle ar draws y byd i fynnu gweithredu ar newid hinsawdd wrth i arweinwyr y byd gyfarfod yn Glasgow ar gyfer cynhadledd hinsawdd COP26.   Bydd un o’r… Read more »