Cefnogi Cefn Gwlad

Posted on

Mae strategaeth newydd i estyn llaw i amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael ei lansio gan Undeb yr Annibynwyr. Mae’r rhan fwyaf o’r 400 o gapeli sy’n perthyn i’r Undeb mewn ardaloedd gwledig Cymraeg eu hiaith, ardaloedd lle mae tystiolaeth bod pwysau cynyddol o bob math yn peryglu iechyd ffermwyr…. Read more »

Sefydlu Dyfrig Rees

Posted on

Neithiwr, yn Eglwys Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr fe sefydlwyd y Parchedig Dyfrig Rees yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. Mae’n olynu y Parchg. Ddr Geraint Tudur, a fu wrth y gwaith yn Nhŷ John Penri am ddeuddeg mlynedd.  Traddodwyd pregeth rymus gan Dr Geraint Tudur am yr angen i ni barhau gyda’n ffydd yn yr… Read more »

Darlith Dathlu’r 200

Posted on

Mae Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr yn cynnal noson arbennig yng nghapel Neuadd-lwyd, Dyffryn Aeron ar 18 Hydref am 7.30. Bydd y Dr Dafydd Tudur yn traddodi darlith yn sgil y dathliadau mawr a fu yn haf yma i gofio bod 200 mlynedd ers i genhadon o’r ardal anturio i Fadagascar.

Cynhadledd Cefn Gwlad

Posted on

Mae’r gofidiau a’r heriau mawr sy’n wynebu amaethwyr ac eraill sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn destun consyrn i Undeb yr Annibynwyr. Mae angen gofal bugeiliol arbennig arnynt. Fel rhan o strategaeth newydd i’r perwyl hwnnw, mae’r Undeb yn noddi cynhadledd sydd i’w chynnal yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau ar 12 Hydref.

Ysgrifennydd Cyffredinol Newydd

Posted on

Mae’r Parchg Dyfrig Rees wrth ei ddesg yn Nhŷ John Penri fel Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae’n olynnu’r Parchg Ddr Geraint Tudur, fydd yn ymddeol yn swyddogol ddiwedd y mis yma, ar ôl 12 mlynedd yn y swydd. Tan hynny, bydd y ddau yn cydweithio.  Pan etholwyd y Parchg Dyfrig Rees ym mis… Read more »