Brexit: Gweddïo dros oddefgarwch a pharch

Posted on

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr oherwydd Brexit, mae gweinidogion ac aelodau mewn capeli ledled Cymru yn gweddïo y bydd gwleidyddion ac eraill yn ymarfer doethineb a phwyll. Cafodd gweddi arbennig ei llunio gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i’w dosbarthu i 400 o gapeli. “Mae’r dryswch presennol yn achosi rhwystredigaeth a dicter,” meddai’r… Read more »

Bugeilio Cefn Gwlad

Posted on

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesa (22-25 Gorffennaf) mae’n siŵr y bydd nifer fawr o amaethwyr yn gwneud defnydd helaeth o’r gwasanaeth Caplaniaeth ar y maes. Mae’r ffaith fod 350 o amaethwyr wedi manteisio ar y gwasanaeth y llynedd yn arwydd o’r pwysau sydd ar ffermwyr a’u teuluoedd y dyddiau hyn…. Read more »

Medi 21

Posted on

Mae’r 21ain o Fedi wedi cael ei ddynodi’n Ddiwrnod Heddwch y Byd gan y Cenhedloedd Unedig.  Ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio’r achlysur i hybu byd di-drais a heb ryfeloedd.  Eleni eto mi fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhedwar ban, a cheir gwybodaeth pellach am yr hyn sy’n… Read more »