Llythyr at Lysgennad America

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi anfon llythyr at lysgennad yr Unol Daleithiau ym Mhrydain yn mynegi sioc ynglyn â beth sy’n digwydd yn y wlad honno ac arswyd o weld ymateb yr Arlywydd Trump. Dywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries fod ymddygiad heriol yr Arlywydd yn chwifio Beibl y tu allan i eglwys wedi… Read more »

Deiseb Masnachu ar y Sul

Posted on

Mae Llywydd yr Undeb yn annog pobl i arwyddo deiseb ar-lein sy’n gwrthwynebu ymestyn oriau masnachu ar y Sul mewn siopau mawr. Trenwyr y ddeiseb yw undeb y gweithwyr siopau USDAW, mewn ymateb i alwad gan wleidyddion i lacio’r gyfraith oherwydd y pandemig presennol. Dywed USDAW y byddai hynny’n ‘newid natur y Sul am byth’… Read more »

Her y Cofebau Hiliol

Posted on

Pan fu farw George Floyd tra yr oedd yn cael ei arestio ar gyhuddiad o geisio gwario papur $20 ffug, prin y byddai neb wedi rhag-weld y canlyniadau. Fflachiodd y llun o’r plisman gwyn, ei ddwylo yn ei boced a’i ben-lin yn pwyso ar wddf y dyn du ar lawr oedd yn pledio: ‘I can’t… Read more »

Bywyd adeg COVID-19: Glenys y gweinidog

Posted on

Mae’r cyfnod COVID-19 hwn yn un dyrys i lawer, ac mae profiad gweinidogion o weinidogaethu wedi newid yn llwyr. I rai, mae’r dechnoleg ddiweddaraf wedi dod yn rhan annatod o’u gweinidogeth, i eraill rhaid meddwl am ffyrdd amgen o gynnal eu cymunedau. Cafodd Y Tyst gyfle i sgwrsio â’r Parchg Glenys Jones, Pwllheli am y… Read more »

Aros Iesu – myfyrdod ar gyfer y Pentecost

Posted on

Gweddïa am help yr Ysbryd Glân i ddeall y geiriau rwyt am edrych arnynt nawr a darllena Ioan 14: 15–18.  Un o fy hoff benillion gan William Williams, Pantycelyn, yw hwn, byddaf yn meddwl yn aml amdano wrth gychwyn addoli’r Arglwydd: Boed fy nghalon iti’n demel, Boed fy ysbryd iti’n nyth, ac o fewn y… Read more »