Neges Pasg yr Annibynwyr

Posted on

Mae’r argyfwng coronafeirws wedi gorfodi eglwysi i adael eu cynefin oes Fictoria a gwneud defnydd llawn o’r llwyfannau digidol er mwyn cario neges y Pasg i gartrefi pobl, yn ôl Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parchg Dyfrig Rees.

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb; Parchg Dyfrig Rees

‘Mae pobl yn canfod eu hunain mewn sefyllfa debyg i ddisgyblion Iesu ar y Pasg cyntaf hwnnw,’ meddai’r Parchg Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ‘yn ynysig y tu ôl i ddrysau caeedig, yn ofni beth allai ddigwydd ac yn methu ceisio cysur mewn oedfaon cyhoeddus ers i’r capeli a’r eglwysi gau. 

‘Ond wrth i’r drysau hynny gau’n llythrennol, fe agorodd rhai eraill. Mae ffrydio oedfaon a phregethau i gartrefi ar lwyfannau digidol yr Undeb wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd lawer yn gwylio ein cynnyrch Cymraeg drwy gyfrwng ein gwefan, Facebook ac YouTube. Mewn ffordd ryfedd, mae’r argyfwng ofnadwy hwn yn cymell Cristnogion i gysylltu â’i gilydd drwy ddulliau newydd ar raddfa nas gwelwyd erioed o’r blaen. 

‘Oni ddylem ni ddiolch i Dduw am y dechnoleg sydd gennym i’n helpu i’n cynnal ni fel unigolion ac fel cymunedau ar yr adeg anoddaf hon? Dychmygwch sut beth fyddai byw yn ein cyflwr presennol heb deleffonau, teledu, cyfrifiaduron, ffonau clyfar ac yn y blaen. 

‘Ni fydd yr argyfwng hwn yn para am byth. Pan fydd e drosodd, byddwn yn llawenhau fel y gwnaeth y disgyblion wrth sylweddoli na allai marwolaeth garcharu Iesu ac y gallwn ninnau, hefyd, rannu yn y llawenydd a’r rhyfeddod o gyfnod a rhyddid newydd. Gadewch inni ymrwymo i ddefnyddio’r amser a’r rhyddid hwnnw at bwrpas da, i greu cymdeithas garedicach a gweithio’n galetach tuag at ddatrys gwrthdaro yn y byd ehangach.’