Neges Pasg y Llywydd

Posted on

 

Dim ond cariad Duw all lanhau’r byd o’r casineb gwenwynig a amlygir ar ei waethaf yn y defnydd o arfau cemegol, meddai Glyn Williams, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg mewn neges ar gyfer y Pasg.

“Er bod arfau cemegol yn cael eu gwahardd gan Brotocol Genefa, mae cemegau fel Sarin yn dal i gael eu defnyddio i ladd pobl yn y modd mwyaf erchyll,” meddai. “Cynnyrch labordy yw Sarin, ond mae’r defnydd ohono yn gynnyrch casineb dyn yn erbyn cyd-ddyn.

“Casineb yw un o’r nodweddion dynol negyddol y mae’r Beibl yn galw’n bechodau. Dioddefodd Iesu ei hun ganlyniadau casineb pan gafodd ei arteithio a’i ladd am bregethu cariad Duw yn hinsawdd wleidyddol wenwynig y Dwyrain Canol yn y ganrif gyntaf,” meddai Mr Williams.

“Ond mae buddugoliaeth Crist dros bechod a marwolaeth ei hun yn arwydd o allu Duw i’n glanhau ni o’r pethau hynny sy’n gwenwyno ein bywydau – ar lefel bersonol a chymdeithasol. Dim ond grym cariad Duw all waredu dynoliaeth o’r casineb gwenwynig sy’n arwain at ryfel a’r defnydd o arfau cemegol i ladd dynion, menywod a phlant.”