Neges Pasg y Llywydd

Posted on

Dyma’r neges anfonwyd i’r wasg a’r cyfryngau fel Datganiad Newyddion ar ran y Parchg Jill-Hailey Harries.

Mae’r lleisiau croch sy’n gwrthdaro y tu allan i’r Senedd yn ystod dadleuon Brexit yn dwyn i gof yr anghytgord ymhlith y tyrfaoedd yn Jerwsalem yn ystod yr wythnos pan groeshoeliwyd Iesu, meddai arweinydd Cristnogol Cymreig blaenllaw yn ei Neges Pasg. Dywedodd y Parchg Jill-Hailey Harries, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sydd ag aelodau’n cwrdd mewn 400 o gapeli ledled Cymru, bod dicter yn tyfu ymhlith y gwahanol garfanau, felly nawr yw’r amser i Gristnogion a phawb eraill o ewyllys da wneud popeth posibl i annog heddwch a pharch tuag at farn pobl eraill.

YN LLAWN:

“Mae’r torfeydd swnllyd y tu allan i senedd Prydain yn adlais pell o’r lleisiau anghydnaws a glywyd ar strydoedd Jerwsalem yn ystod dyddiau olaf Iesu ar y ddaear, pan oedd yr awyrgylch yn ystod dathliad y Pasg hefyd yn gyfnewidiol iawn. Fe glywyd bloeddio gorfoleddusHosannayn ystod mynediad Iesu i’r ddinas ar ddechrau wythnos y Pasg, ond o fewn dim daeth galwadau iddo gael ei groeshoelio.

“Wrth i’r ddadl Brexit rygnu ymlaen mewn anrhefn, wrth i anghytgord a phrotest dyfu ymhlith y gwahanol garfanau, nawr yw’r amser i Gristnogion–i bawb o ewyllys da yn wir–wneud popeth o fewn ein gallu i annog llonyddwch a pharch tuag at farn pobl eraill.

“Mae’r Efengyl yn dweud wrthym fod dioddefaint erchyll Calfaria wedi cael ei ddilyn gan fuddugoliaeth Iesu dros gasineb a marwolaeth yng ngoruchafiaeth bywyd trwy’r atgyfodiad. Mae hynny’n ganolog i’n cred a’n gweithgarwch Cristnogol heddiw. Yn ein cyd-destun presennol, rhaid i ni gredu y bydd y gwrthdaro dros Brexit hefyd yn mynd heibio, y bydd doethineb yn cario’r dydd, ac y bydd harmoni cymdeithasol a sefydlogrwydd gwleidyddol yn cael eu hadfer.”