Neges Nadolig yr Undeb

Posted on

DYLID GWNEUD ‘CADOEDIAD’ Y NADOLIG YN UN PARHAOL 

Mae gan y Nadolig rym rhyfeddol i oresgyn casineb a gwrthdaro, ond prin fod yr ysbryd o ewyllys da yn parhau’n hir, dywedodd Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn ei neges Nadolig.

“Rydym yn byw mewn oes o chwerwder gwleidyddol mawr, yn bennaf oherwydd Brexit,” meddai Tudur. “Mae’r chwerwder yma’n cael ei fwydo gan benawdau ymfflamychol yn y wasg a chasineb tuag at unigolion ar y cyfryngau cymdeithasol. Gall ymosodiadau personol o’r fath nid yn unig frifo pobl, ond gwneud iddynt ofni am eu diogelwch. Mae’n debyg y cawn gadoediad byr dros yr ŵyl, ond ofnaf y bydd ysbryd y Nadolig yn diflannu’n gyflym wrth i’r broses Brexit fynd yn ei blaen. Byddai’n wych o beth petai gwleidyddion a’r cyhoedd yn gyffredinol yn gweithredu dros y tymor hir neges a dymuniad carolau a’r ysgrythur am “heddwch ar y ddaear” ac “ewyllys da i bawb.” Caiff y geiriau eu darllen a’u canu yn frwd, ond eu hanghofio yn rhy fuan yn aml, gwaetha’r modd.

“Rydym hefyd yn tueddu i fod yn fwy hael tuag at y tlodion yn ein cymunedau yn ystod cyfnod y Nadolig,” meddai Dr Tudur. “Ond, fel y dywedodd Iesu, mae’r tlodion gyda ni bob amser. Mae angen ein cymorth arnynt ar hyd y flwyddyn, ac yn enwedig felly wrth i system buddiannau newydd Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno. Yn eu hachos hwy hefyd, mae angen inni gadw ysbryd y Nadolig yn ein calonnau bob amser a helpu’r tlawd a’r anghenus pryd bynnag a lle bynnag y gallwn.”