Neges Calan y Llywydd

Posted on

Mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi cyhuddo llywodraeth Prydain o ddefnyddio’r ymdrech gan ffoaduriaid i groesi’r Sianel i Loegr fel dyfais i gyflyru’r farn gyhoeddus er mwyn gyrru agenda Brexit.

“Gyda’r Senedd mewn anrhefn, a’r broses Brexit ar stop, mae’r ymdrechion gan grwpiau bychain o ffoaduriaid i gyrraedd glannau Prydain wedi cael eu chwythu allan o bob rheswm er mwyn bwyda gofid cyhoeddus a rhagfarn,” meddai’r Parchg Jill-Hailey Harries yn ei Neges Blwyddyn Newydd.

Dim Argyfwng

“Mae yna ganfyddiad bod y Deyrnas Unedig yn cael ei bygwth gan argyfwng mewnfudo, eto dim ond ychydig dros 200 o ffoaduriaid sydd wedi ceisio croesi’r Sianel yn ystod y ddau fis diwethaf – llawer ohonynt yn blant. Cymharwch hynny gyda’r 3.5 miliwn o ffoaduriaid o Syria sydd yn Nhwrci.

“Trwy ddychwelyd yn gynnar o’i wyliau i ddelio â sefyllfa digon ddibwys mewn gwirionedd, mae’r Ysgrifennydd Cartref, Sajid Javid, wedi bwydo’r ymdeimlad o argyfwng, pryder cyhoeddus a dicter yn erbyn ffoaduriaid.

Ffoi Rhag Erledigaeth

“Mae’r niferoedd bychain o ffoaduriaid sy’n ceisio croesi’r Sianel yn cynnwys Iraciaid sy’n ffoi o wlad gafodd ei ansefydlogi gan ryfel, a phobl broffesiynol o Iran sy’n ceisio lloches gwleidyddol ar ôl dianc rhag cyfundrefn theocrataidd. Mae Confensiwn Ffoaduriaid 1951 y Cenhedloedd Unedig yn mynnu y dylid trin bobl sy’n ffoi rhag erledigaeth mewn ffordd ddynol a chyfiawn. Mae methu â gwneud hynny yn adlewyrchu’n wael ar y Deyrnas Unedig. “