Na i’r Bomio: Apel y Llywydd

Posted on

07-2015 (2)Yn ei neges Sul yr Adfent, mae Llywydd Undeb yr Annibynwyr wedi galw ar Aelodau Seneddol i wrthod y cynnig yn Nhŷ’r Cyffredin i fomio Syria.

“Heddiw, wrth i ni edrych tuag at y Nadolig a genedigaeth Tywysog Tangnefedd, rwyf yn apelio at wleidyddion i bleidleisio yn erbyn y bomio,” meddai’r Parchg Ddr R.Alun Evans.

“Byddai gweithredu dialgar o’r fath yn siŵr o arwain at fwy o drais a marwolaethau anochel nifer di-ri o bobl ddiniwed. Byddai bomio’n datrys dim byd, ond byddai ISIL yn pesgi arno,” meddai Dr Evans.

“Rydym yn dal i dalu’r pris am yr ymosodiadau ffôl ar Irac a Libya, a greodd y gwagle pŵer sy’n cael ei lenwi gan ISIL . Pryd y dysgwn ni’r wers? “