Medi 21

Posted on

Mae’r 21ain o Fedi wedi cael ei ddynodi’n Ddiwrnod Heddwch y Byd gan y Cenhedloedd Unedig.  Ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio’r achlysur i hybu byd di-drais a heb ryfeloedd.  Eleni eto mi fydd gweithgareddau yn cael eu cynnal ym mhedwar ban, a cheir gwybodaeth pellach am yr hyn sy’n digwydd yma.

Fel Rhwydwaith Heddwch yn Nghymru yr ydym yn annog eglwysi a chyfundebau i gofio Diwrnod Heddwch y Byd drwy greu rhywbeth pwrpasol, a’i anfon atom i’w rannu.  Gall fod yn weddi am heddwch, yn gân, cyflwyniad byr neu gerdd ac yn y blaen.  Anfonwch eich cyfraniad atom cyn yr 21ain Fedi er mwyn i ni rannu’r negeseuon ar y diwrnod.  Gellir ebostio undeb@annibynwyr.cymru gyda’ch cyfraniadau.