Apêl Madagascar / Madagasikara 2018-19

Bydd Apêl Madagascar yn cael ei lansio yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Aberaeron ym mis Mehefin.

 

Pwrpas yr apêl yw codi arian at brosiectau yn Madagascar. Yr ydym eisoes yn cydweithio gyda’r FJKM, Eglwys Iesu Grist yn Madagascar, i osod y sylfeini i flwyddyn lwyddiannus o ymgyrchu.

Ar y dudalen hon y byddwn yn gosod y manylion ynglŷn â sut i gyfrannu, deunyddiau ac adnoddau’r apêl, ac ambell adroddiad am weithgareddau y bydd eglwysi yn eu cynnal mewn amrywiol rannau o’r wlad. Bydd yr apêl yn ymestyn o fis Mehefin 2018 hyd fis Mehefin 2019. Erfynniwn am eich cefnogaeth iddi.

 

Mae tudalennau eraill ond dan y penawd ‘Madagascar’ ar y wefan hon, tudalennau sy’n rhoi gwybodaeth am yr ynys ac yn cynnwys newyddion am ddigwyddiadau sy’n ymwneud â’r dathlu a’r codi arian. Gwahoddwn chwi i ymweld â’r tudalennau hyn hefyd.

Gwybodaeth am Madagascar: Mwy am Fadagascar

Dathliadau a chodi arian: Digwyddiadau a chodi arian