Apêl Madagascar / Madagasikara 2018-19

Lawnsiwyd Apêl Madagascar yn ystod Cyfarfodydd Blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn Aberaeron ar ddechrau mis Mehefin 2018.

 

Pwrpas yr apêl yw codi arian at brosiectau yn Madagascar. Yr ydym yn cydweithio gyda’r FJKM, Eglwys Iesu Grist yn Madagascar, er mwyn sicrhau blwyddyn lwyddiannus o ymgyrchu.

Ar y dudalen hon y bydd manylion yn cael eu rhoi ynglŷn â sut i gyfrannu, deunyddiau ac adnoddau’r apêl, ac ambell adroddiad am weithgareddau y bydd eglwysi yn eu cynnal mewn amrywiol rannau o’r wlad. Mae’r apêl yn ymestyn o fis Mehefin 2018 hyd fis Mehefin 2019, ac erfynniwn am eich cefnogaeth iddi.

 

Mae tudalennau eraill ond dan y penawd ‘Madagascar’ ar y wefan hon, tudalennau sy’n rhoi gwybodaeth am yr ynys ac yn cynnwys newyddion am ddigwyddiadau sy’n ymwneud â’r dathlu a’r codi arian. Gwahoddwn chwi i ymweld â’r tudalennau hyn hefyd.

Gwybodaeth am Madagascar: Mwy am Fadagascar

Dathliadau a chodi arian: Digwyddiadau a chodi arian


Beth am drefnu barbyciw gyda’ch cyfeillion, neu gyda aelodau’r eglwys, i godi arian at Apêl Madagascar?

 

Prynwch chwi’r cig a’r danteithion eraill, a gofyn i bawb sy’n dod gyfrannu £7, £10 neu hyd yn oed £12 at yr Apêl. Mae’n syndod pa mor hael y mae pobl yn gallu bod pan fo gweithgarwch yn cael ei gynnal i gefnogi elusen!

 

Llun: OpenClipArt


Os nad yw barbyciw at eich dant, beth am ‘de bach prynhawn’ fel sy’n ffasiynol mewn rhai mannau? Teisennau, te o safon a chwmni diddan!

 

Unwaith eto, gofalwch chwi am y danteithion, a gwahodd ffrindiau i roi £10 at yr Apêl. Gwelwyd ‘te bach prynhawn’ yn cael ei gynnig yn Sir Fôn eleni am £15 y pen, ac yng Nghaer am £25 y pen. Byddai codi £10 felly’n awgrymu bargen, ac mae pawb yn hoffi bargen!

 

Llun: Clipart Station