Llywydd yr Undeb yn Llywydd y Brifwyl!

Posted on

Y Parchg Ddr R Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, fydd Llywydd yr Ŵyl, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni. Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn ystod wythnos y Brifwyl ym Meifod,1-8 Awst.

Yn wyneb a llais cyfarwydd i genedlaethau o Gymry, fe’i magwyd yn Llanbrynmair gan dderbyn ei addysg yn Nyffryn Dyfi, cyn graddio yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Fe’i ordeiniwyd yn weinidog yn Seion Llandysul, cyn troi at ddarlledu ac ymuno gydag Adran Grefydd BBC Cymru yn 1964. Yn ystod gyrfa amrywiol gyda’r BBC, bu’n cyflwyno’r rhaglen gylchgrawn ddyddiol Heddiw o 1969-1979, ac yn ystod y cyfnod hwn bu hefyd yn sylwebu ar seremonïau’r Eisteddfod ac yn sylwebydd pêl droed cyntaf y gorfforaeth. Yn 1979, fe’i penodwyd yn Bennaeth Darlledu’r BBC ym Mangor. r alun llywydd y steddfod Ar ôl ymddeol yn 1996, enillodd radd PhD am ei waith ar ‘Dechrau a datblygu darlledu yng Ngogledd Cymru’.

Nid yw llwyfan y Brifwyl yn ddieithr iddo! Pan yn ifanc, bu’n cystadlu yn yr adrannau cerdd dant a drama, cyn cyfnod hir fel arweinydd llwyfan o 1969-1996. Bu’n aelod o Gyngor yr Eisteddfod ers deugain mlynedd, ac yn Gadeirydd y corff hwnnw o 1999-2001. Fe’i etholwyd yn Lywydd y Llys o 2002-2005. Ef oedd Cadeirydd cyntaf Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod, ac yn 2007, fe’i anrhydeddwyd yn Gymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ar ôl ymddeol o fyd darlledu, dychwelodd i’r weinidogaeth, a bu’n gwasanaethu gyda’r Annibynwyr yng Nghaerffili a Gwaelod y Garth hyd nes ymddeol y llynedd. Yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn, mae’n briod â Rhiannon, sydd ei hun yn Eisteddfodwraig frwd, yn dad i Rhys a Betsan Powys, ac mae ganddo bedwar o wyrion.

Mae R Alun Evans yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Wyl dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y gwyddonydd amlwg, yr Athro Syr John Meurig Thomas, y barnwr Nic Parry, cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a’r cyfarwyddwr theatr a’r actor, Daniel Evans.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein, www.eisteddfod.org.uk