Joio Gyda Iesu

Posted on

Dydd Sul Tachwedd 3ydd am 2:30 y.p.  Capel Seion, Drefach  SA14 7BN  

Estynnir i chi groeso cynnes i oedfa flynyddol M.I.C. Ceir cyfraniadau wrth Ysgolion Sul lleol ynghyd a chôr Ysgol Drefach. Cyflwynir sgets gan aelodau Capel Seion. Drefach. Disgwylir i Isaias Grandis (o Batagonia) i rannu ei brofiad a’i ffydd ac i Geraint Morse (Croesgoch a’r cylch)) i annerch.

Oedfa gyfoes i’r teulu cyfan.         “Llawenhewch yn yr Arglwydd bob amser!”