Hysbyseb Swydd

Posted on

Hysbyseb Swydd – Cynorthwy-ydd Personol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol

 Logo'rUndeb-glasMae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn
Nhŷ John Penri, Abertawe.

Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog
mewn Cymraeg a Saesneg.

Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan:

Yr Ysgrifennydd Gweinyddol, Tŷ John Penri,
5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon,
Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ

Ffôn: 01792-795888
e-bost: ann@annibynwyr.cymru

Dyddiad cau: 17 Tachwedd 2016
Cynhelir y cyfweliadau ar 7 Rhagfyr 2016