Hysbyseb Swydd – Swyddog Cyhoeddiadau a Chynorthwy-ydd

Posted on

 

SWYDDOG CYHOEDDIADAU A CHYNORTHWY-YDD

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i weithio yn
Nhŷ John Penri, Abertawe.

Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog
mewn Cymraeg a Saesneg.

Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd,
amodau gwaith a chyflog,
a ffurflen gais gan:

Yr Ysgrifennydd Gweinyddol, Tŷ John Penri,
5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon,
Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ

Ffôn: 01792-795888
e-bost: ann@annibynwyr.cymru

Dyddiad cau: 17 Chwefror 2017
Cynhelir y cyfweliadau ar 2 Mawrth 2017