Hysbyseb Swydd Newydd

Posted on

SWYDDOG CYNNAL AC ADNODDAU (DE CYMRU)

Logo'rUndeb-glas

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i gynorthwyo yn y gwaith o gefnogi eglwysi a darparu adnoddau ar eu cyfer i dyfu a datblygu’n ysbrydol, a chyflwyno’u tystiolaeth i’w cymunedau.

Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad Cristnogol, ac sy’n drwyadl ddwyieithog mewn Cymraeg a Saesneg.

Ceir disgrifiad llawnach o’r swydd, amodau gwaith a chyflog, a ffurflen gais gan:

Yr Ysgrifennydd Gweinyddol, Tŷ John Penri, 5 Axis Court,

Parc Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ

Ffôn: 01792-795888

e-bost: ann@annibynwyr.org

Dyddiad cau: 18 Mehefin 2015

Cynhelir y cyfweliadau ar 10 Gorffennaf 2015