Herio casineb ac ofn

Posted on

Fe ddywedwyd ac fe digwyddodd pethau chwerw yn ystod y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd. Ers y canlyniad, meddai’r Parchg Guto Prys ap Gwynfor wrth yr Undeb yn Llanuwchllyn, cafwyd cannoedd o enghreifftiau o bobl yn gweiddi sylwadau hiliol a ffiaidd ar bobl o liw croen neu o wledydd eraill yn y stryd. Dyna ysgogodd yntau a’r Parchg Ron Williams i gyflwyno Penderfyniad brys i’r gynhadledd ar ran Rhwydwaith Heddwch yr Annibynwyr. Dyma’r geiriad:

Guto - llun bach colofn-sengl“Bu’r ymgyrchu adeg y refferendwm a gynhaliwyd ar Fehefin 23 eleni yn gyfrifol am ddinoethi’r elfennau gwaethaf ynom fel pobl yn y wladwriaeth Brydeinig. Llwyddodd i esgor ar raniadau dwfn yn ein cymunedau, ein cenedl a’n gwladwriaeth. Ystyriwn hyn yn drychineb o’r radd flaenaf all arwain at sefyllfa tra pheryglus.

Galwn ar ein heglwysi a’u haelodau i herio’r diwylliant hwn o atgasedd ac ofn drwy rymuso’u tystiolaeth dros yr Efengyl sy’n pwysleisio gweithredu cymod a dilyn ffordd tangnefedd a ffordd cyfiawnder. Pwysleisiwn gyda Paul mai’r hyn yw teyrnas Dduw yw ‘cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Glân’ (Rhuf 14:17).”

Cafodd y Penderfyniad ei dderbyn yn unfrydol.