Her i’r eglwysi

Posted on

Mewn cyfnod pam fod tlodi ysbrydol yn amlygu ei hun mewn amryw o ffyrdd negyddol – o ddibyniaeth i gasineb hiliol – mae’n her i’r eglwysi i ymateb trwy wrando a thrafod. Dyna genhadaeth Cynnal – gwasanaeth cwnsela eglwysig sydd ar gael i glerigwyr, gweinidogion a’u teuluoedd ar draws Cymru. Bydd nifer o weinidogion a siaradwyr blaenllaw eraill yn cyfrannu at seminar genedlaethol yn Theatr Halliwell, Caerfyrddin ar Hydref 26.

screen-shot-2016-09-22-at-10-55-52