Heddwch yn y Ddinas

Posted on

Y mae pethau cynhyrfus ar droed, yn llythrennol, oherwydd am 2.30pm ym Mhabell y Cymdeithasau ar ddydd Mawrth 7 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni, bydd Ap a llyfryn taith newydd sbon yn cael ei lansio. 

Heddwch yn y Ddinas yw enw’r cynllun ac mae wedi cael ei greu mewn cydweithrediad rhwng Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a Chymdeithas y Cymod gyda chefnogaeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Taith o gwmpas llefydd yn y ddinas sy’n ymwneud â heddwch a heddychiaeth ydyw. Y mae heddychiaeth yn eiddo i ni i gyd, bob un o bobl y byd, ac fe welir sawl ffydd a chred gwahanol yn ymddangos yn y daith hon. Mae’r daith ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Daeth y syniad am y daith yn wreiddiol gan Gyfundeb Dwyrain Morgannwg, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg gan fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i’r brifddinas teimlwyd y byddai’n amserol i greu taith o gwmpas y ddinas er mwyn dangos lle heddychiaeth ynddi. Gwahoddwyd Jon Gower i ysgrifennu’r testun a bellach mae yna lyfryn dwyieithog difyr yn llawn lluniau o’r ddinas yn ogystal ag Ap hylaw a chynhwysfawr i dywys pobl o gwmpas y mannau pwysig yn y ddinas.

Y mae teithiau eraill yn bodoli eisoes, sef teithiau o gwmpas threfi Caerfyrddin a Chaernarfon.

Yn ogystal â’r llyfryn a’r Ap yma, y mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi lansio’u hapêl eleni i godi arian ar gyfer prosiectau yn Madagascar, sef Bywyd i Bawb – mae’r apêl yn rhedeg eleni drwodd hyd at haf 2019. Bydd cryn weithgaredd yn digwydd dros y flwyddyn nesaf.

Y mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg hefyd wrthi’n cynhyrchu trydedd blwyddyn cynllun Y Ffordd sy’n gyfres o ffilmiau byrion ar gyfer Cristnogion yr unfed ganrif ar hugain.