Heddwch ar ben agenda’r Undeb

Posted on

Mewn byd o drais a therfysg, roedd yr angen i sefyll dros heddwch yn thema gref yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr Undeb yn Nant Gwrtheyrn. Wrth drafod dyfodol Trident, cytunodd y gynhadledd y dylid:  baner heddwch we 2

  1. Gwrthwynebu bwriad cynlluniau llywodraeth San Steffan i adnewyddu system arfau niwclear Trident;
  2. Pwysleisio’r gwell defnydd y gellid gwneud o’r arian pan fo cymaint o wasanaethau mewn argyfwng ar hyn o bryd;
  3. Gwrthod unrhyw awgrym y gallai llongau tanddwr sy’n cario arfau niwclear fod a’u canolfannau yng Nghymru;
  4. Galw ar ein heglwysi i fynegi’r llais hwn yn eglur ac yn gyson.

Cytunodd yr Undeb hefyd i annog pob Cyfundeb i benodi swyddog cyswllt fyddai’n gyfrifol am ysgogi a chydlynu gweithgarwch i hybu heddwch a chymod ar lefel Cyfundeb, gofalaeth, ac eglwys, fel rhan o Rwydwaith Heddwch yr Undeb, a bod enw’r swyddog yn ymddangos yn y Blwyddiadur.

Ymhellach, cytunwyd â Phenderfyniad oedd yn galw am gyflogi aelod newydd o staff i gefnogi gwaith y Rhwydwaith Heddwch, y Rhwydwaith Merched a’r Gymdeithas Hanes.

Nod y Rhywdwaith Merched newydd yw addysgu, gwasanaethu ac ymgyrchu, gan godi llais a gweithredu dros ferched yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Er mwyn i’r Rhwydwaith hon a’r Rhydwaith Heddwch fedru gweithredu’n effeithiol, cytunwyd bod angen gweithiwr i hybu a gweinyddu’r cymdeithasau. Byddai ef neu hi hefyd yn gofalu am adnoddau cyfrifiadurol a rhwydweithiau cymdeithasol yr Undeb, gan gynnwys y wefan.