Gweddi’r Pasg

Posted on

Arglwydd y Gwanwyn,

tosturia at dy fyd yn ei gyflwr gofidus;

am fod ofn yn pylu lliwiau’r blodau a chân yr adar,

a gwyrth y tymor newydd wedi colli ei ryfeddod.

Arglwydd y Gwanwyn,

er fod y gaeaf wedi cilio a’r dydd yn ymestyn 

rydym yn dal i fyw yn ngharchar du ansicrwydd

gan boeni’n barhaus am beth all ddod yfory.

Arglwydd yr Ardd,

bydd yn gysur i ni yn ein Gethsemane,

a ninnau yn chwys a chryndod ein dryswch

heb wybod pa ffordd i droi na sut i ddianc.

Arglwydd yr Ardd,

atgyfnertha ni yn ein gwendid

a rho i ni’r hyder i ildio’n llwyr i’th ewyllys di,

gan dderbyn pob dydd fel y daw. 

Arglwydd yr Atgyfodiad,

helpa ni i weld y tu hwnt i Golgotha ein cyflwr –

y tu hwnt i fynyddoedd ein gofidiau

at diroedd gwastad rhyddid a rhyfeddod.

Arglwydd yr Atgyfodiad,

planna Ysbryd anfarwol Crist yn nhir ein heneidiau –

yr Ysbryd sy’n abl i’n codi o’n cyflwr marwol;

a gad i’r gwanwyn flodeuo eto yn ein bywydau.

Amen. 

Alun Lenny