Gweddi’r Llywydd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Posted on

Arglwydd,
Gweddïwn am
nerth i fod yn dyner,
gras i fod yn faddeugar,
ac amynedd i ddeall, 


Gweddïwn am
ddycnwch i dderbyn y canlyniadau o lynu at yr hyn a gredwn sy’n iawn.
Bydded i ni ymddiried yn nerth y da i oresgyn y drwg,
a chryfder cariad i oresgyn casineb.  

Gweddïwn am                                                                                                                                                              weledigaeth i weld a ffydd i gredu
mewn byd newydd,
lle na fydd ofn yn arwain dynion a menywod at gyflawni anghyfiawnder,
na hunanoldeb yn gwneud iddynt ddod a dioddefaint i eraill.

Cymorth ni i gyflwyno ein bywyd,
ein meddyliau a’n hegni i greu heddwch,
gan weddio’n ddi-baid am ysbrydoliaeth a nerth
i fod yr hyn y’n bwriadwyd ni i fod yng ngolwg Duw.

Amen

 

Parchg. Beti-Wyn James