Gweddi Dros Ysgolion

Posted on

Tri Chwarter Awr

Mae Dick Eastman a’i lyfr The Hour that Changes the World wedi cynorthwyo llawer i ddatblygu eu bywyd defosiynol wrth gynnig patrwm ar gyfer gweddi ac eiriolaeth (wrth rannu awr yn 12 cyfnod 5 munud o weddi, mawl, diolchgarwch ac eiriolaeth.)

pastedGraphic_1.png

Yn ystod y misoedd diwethaf, daeth dau gyfle i wneud gwahaniaeth ym mywyd ysgolion a disgyblion Cymru a hynny wrth ymuno ag eraill mewn, nid awr, ond tri chwarter awr o weddi fel rhan o waith y mudiad Gweddi Dros Ysgolion (https://www.prayforschools.org/). Wrth i ysgolion agor eu drysau, ac i ddisgyblion, athrawon a staff ddychwelyd wedi’r cyfnod clo, daeth yr angen i wneud pob ysgol yn destun gweddi yn fwyfwy amlwg.

pastedGraphic_2.png

Mae’r tri chwarter awr o weddi yn digwydd dros Zoom, a phobl sydd naill ai’n gysylltiedig â gwaith Cristnogol mewn ysgolion, neu sy’n ymwybodol o’r angen yn ymuno i gyd-weddï. Trefnir is-ystafell cyfrwng Cymraeg i’r rhai ohonom sydd am weddïo yn y Gymraeg. Yn ein cyfarfod diwethaf ar Ebrill 14 awgrymwyd testunau gweddi gan brifathro un o ysgolion uwchradd Gogledd Cymru, un sy’n ymwybodol iawn o beth yw’r pryderon a’r anawsterau wedi’r cyfnod clo. Cawsom gyfle i weddïo dros iechyd meddwl disgyblion ac athrawon, am i’r system asesu ar gyfer safon TGAU a A fod yn deg, dros y cwricwlwm newydd i Gymru, yr etholiadau i’r Senedd a phenodi Gweinidog Addysg newydd. Roedd y trydydd cyfnod yn canolbwyntio ar ail-adeiladu ac am egni newydd i’r staff a’r disgyblion.

Cynhelir y tri chwarter awr nesaf o weddi dros ein hysgolion ar Fehefin 23ain, 12.30 – 1.15p.m.  Os am gymryd rhan, cliciwch ar 

https://www.eventbrite.co.uk/e/pray-for-schools-wales-prayer-zoom-tickets-150917758077

Beth am i ni wneud ein hysgol leol, cynradd ac uwchradd, yn destun gweddi!

Catrin Roberts