Gweddi dros y rhai sy’n dioddef o drais domestig

Posted on

Mae’r 25ain o Dachwedd yn ddiwrnod cenedlaethol Rhuban Gwyn sef diwrnod cenedlaethol atal trais domestig.

Yn ystod Diwrnod Rhuban Gwyn bydd dynion a merched ledled y wlad yn addo peidio â chyflawni, cydoddef na chadw’n ddistaw am drais, a symbol o hyn fydd gwisgo’r rhuban gwyn.  Dyma weddi bwrpasol gan yr elusen.

 

Gweddïwn

Dros y rhai hynny y mae eu cartrefi wedi troi’n garchar iddynt,

gweddïwn am ryddhad, ein Duw.

Dros bawb sydd wedi cael eu cam-drin ac sydd wedi dysgu i feio neb ond nhw eu hunain,

gweddïwn am ryddhad, ein Duw.

Dros bawb y gadawyd eu bywydau’n ddideimlad oherwydd ymddygiad sy’n gorfodi ac sy’n rheoli,

gweddïwn am ryddhad, ein Duw.

Rho fan diogel iddyn nhw ble gallant siarad yn rhydd a rho’r cryfder iddyn nhw i roi llais i’w stori.  

 

Gweddïwn y bydd y rhai sy’n cam-drin eu safleoedd o bŵer mewn cymdeithas yn cymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd, yn chwilio am faddeuant ac yn dod o hyd i’r cryfder i newid.

Tyrd â dy heddwch, ein Duw.

Gweddïwn drosom ni ein hunain pan fyddwn ni wedi bod yn fud, pan fethon ni â gofyn, pan fethon ni wrando, pan fethon ni weithredu.

Tyrd â dy heddwch, ein Duw.

 

Boed i ni dorri’r mudandod gyda’n gilydd,

gyda lleisiau’n llawn dicter a thosturi,

gyda chalonnau’n llawn tynerwch a heddwch.

 

Amen