Gweddi Adfent Stafell Fyw Caerdydd

Posted on

 

Pob Nadolig a phob Gŵyl Y Pasg mae’r Stafell Fyw yn anfon allan gyfarchion ar ffurf gweddi i Gymru gyfan. Yn y gorffennol, mae’r parchedigion R. Alun Evans, Denzil I John, Ifan Roberts, Allan Pickard a chyn-Archesgob Cymru, y Gwir Barchedig Barry Morgan,  wedi bod ymhlith y llawer sydd wedi ymateb i’r gwahoddiad i gyfansoddi gweddi ar eu cyfer. Y Pasg diwethaf Delwyn Siôn roddodd gynnig arni – ar ffurf cân. Y Nadolig hwn sut bynnag, Y parchedig Rosa Hunt, cydbrifathro newydd Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd, sy’n gyfrifol am weddi Adfent 2019 Stafell Fyw Caerdydd.