Geraint i ymddeol yn 2018

Posted on

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parchg Ddr Geraint Tudur, wedi cyhoeddi ei fwriad i ymddeol ym mis Medi, 2018, pan fydd yn 65 oed. Cafodd Dr Tudur ei ethol i’r swydd am y cyfnod arferol o saith mlynedd ym Medi 2006. Etholwyd ef am ail dymor yng Nghyfarfodydd Blynyddol 2013.

Brodor o Fangor yw Dr Geraint Tudur. Treuliodd 16 mlynedd yn weinidog Eglwys Ebeneser, Caerdydd, cyn symud ym 1994 i Brifysgol Cymru, Bangor, i ddysgu Hanes yr Eglwys. Wedi 12 mlynedd yno, etholwyd ef i’w swydd bresennol. Mae Geraint a’i briod Carolyn yn aelodau yn Eglwys Annibynnol y Tabernacl, Porthaethwy.

Does dim dwywaith bod Undeb yr Annibynwyr, o dan ei arweiniad, wedi codi i’r her o gynnal eglwysi a’u galluogi i gyhoeddi’r efengyl trwy ddulliau cyfoes, a hynny mewn cyfnod o drai crefyddol sylweddol.