Galwad am gyfraniadau

Posted on

 

Mae 21 Medi yn Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol.

Eleni mae’r Rhwydwaith Heddwch yn nodi’r diwrnod drwy wahodd cyfraniadau o bob math gan gyfundebau ac eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Gallai’r cyfraniadau fod ar ffurf gweddi syml, cerdd yn mynegu dyhead am heddwch, darn o gelf, casgliad o hoff adnodau am heddwch neu’n frawddeg syml.

Bwriad y Rhwydwaith yw cyflwyno clytwaith amrywiol o safbwynt ein heglwysi ni ar y diwrnod pwysig hwn.
Anfonwch eich cyfraniad at undeb@annibynwyr.cymru neu i Dŷ John Penri cyn gynted ag y bo modd.