Ffair Arfau Caerdydd

Posted on

Cafodd ffair arfau fawr sydd i’w chynnal yng Nghaerdydd cyn diwedd y mis hwn ei gwrthwynebu’n unfrydol gan Gwrdd Chwarter Ceredigion – sy’n fan cyfarfod bron i 60 o eglwysi Annibynnol.  

Clywodd y cwrdd yng Nghapel Mair, Aberteifi, bod DPRTE (Defence Procurement, Research, Technology and Exportability) yn datgan y bydd cwmnïau mawr sy’n nodedig am gynhyrchu arfau rhyfel a’u gwerthu dramor, fel BAE Systems, Lockheed Martin a Boeing, yn “showcasing products and services along all parts of the supply chain”; a bod BiP Solutions, trefnyddion y digwyddiad, wedi datgan “DPRTE 2017 will provide a unique opportunity to gain access to defence procurement buyers”.

 Penderfynwyd yn unfrydol i fynegi gwrthwynebiad i’r ffair arfau a gynhelir yn y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd ar Fawrth 28. Datganwyd bod y fath fasnach yn anfoesol a’i bod yn drist odiaeth bod gwerthwyr a phrynwyr yr arfau dieflig hyn yn cael croeso ym mhrifddinas ein gwlad – arfau sydd yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i ladd pobl ddiniwed a dinistrio cymunedau mewn mannau fel Yemen a Gasa.

Gofynnwyd hefyd i Aelodau Cynulliad sicrhau na fydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.