Etholiad Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb

Posted on

Bydd y Parchedig Ddr Geraint Tudur yn ymddeol ym mis Medi ar ôl 12 mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. Gan fod dau berson wedi cael eu henwebu i’w olynu, cynhelir etholiad. Y ddau yw’r Parchedig Aled Jones a’r Parchedig Dyfrig Rees. 

Arwydd o iechyd bob amser yw bod mwy nag un yn awyddus i wasanaethu mudiad fel Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Pan dderbyniwyd yr enwebiadau gan y Cyfundebau, gofynnwyd i’r ddau oedd am sefyll etholiad i baratoi ychydig baragraffau amdanynt eu hunain i’w rhoi yn y Tyst. Cyhoeddwyd sylwadau gan y ddau ymgeisydd yn y Tyst gan annog yr eglwysi ac Aelodau Personol yr Undeb i’w darllen a’u hystyried wrth fwrw eu pleidlais.

Yn cydredeg ag etholiad yr Ysgrifennydd Cyffredinol, mae gennym hefyd etholiad darpar Lywydd nesaf yr Undeb.