Ethol Hefin yn Leipzig

Posted on

Cafodd Dr Hefin Jones, aelod blaenllaw o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ei ethol yn aelod o Bwyllgor Gweinyddol corff sy’n cynrychioli 80 miliwn o Gristnogion ar draws y byd. Mae dros 225 o eglwysi ac undebau eglwysig yn perthyn i Gymundeb Eglwysi Diwygiedig y Byd. Dim ond 22 aelod sydd ar ei Bwyllgor Gweinyddol o ddeg dyn a deuddeg menyw, ac roedd 60 o enwau wedi cael eu cynnig gan amrywiol eglwysi ac undebau eglwysig fyd-eang.

Cynhaliwyd yr etholiad yn ystod cynhadledd a drefnwyd gan y Cymundeb yn Leipzig, yr Almaen i ddathlu 500 mlwyddiant y Diwygiad Protestannaidd.

Yn enedigol o Bencader, Sir Gaerfyrddin ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, mae Dr Hefin Jones yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, yn Ddeon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn awdur ac yn wyddonydd amgylcheddol amlwg. Mae hefyd yn aelod o Eglwys Annibynnol Minny Street, Caerdydd ac yn gyn-lywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

 ‘Yr ydym yn llongyfarch y Dr Hefin Jones yn galonnog ar gael ei ethol,’ meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb. ‘Er ein bod yn genedl fechan, ac yn Undeb bychan o’n cymharu ag aelodau eraill y Cymundeb, credwn fod gennym gyfraniad i’w wneud a rhywbeth i’w ddweud yn y trafodaethau rhyngwladol sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd am y ffydd, ac am frwydr Cristnogion i sicrhau cyfiawnder a chwarae teg i bobl ymhob rhan o’r byd. Dymunwn yn dda i Dr Hefin wrth iddo ymgymryd â’i gyfrifoldebau.’

NODYN: Er bod gwreiddiau hanesyddol y Cymundeb yn mynd yn ôl i 1875, daeth y mudiad i fodolaeth yn ei ffurf bresennol mewn cynhadledd yn Grand Rapids, Michigan, yn yr Unol Daleithiau yn 2010. Roedd Dr Hefin Jones a’r Parchg Ddr Geraint Tudur yn bresennol yn y gynhadledd honno. Erbyn hyn, mae dros 225 o eglwysi ac undebau eglwysig yn perthyn i’r Cymundeb, ac mae’n cynrychioli 80 miliwn o Gristnogion ar draws y byd.