Ein Darpar Lywydd Newydd – Jeff Williams

Posted on

Llawenydd yw cyhoeddi mai’r Parchg. Jeff Williams, Aberhonddu yw darpar-Lywydd newydd yr Undeb.

Gwnaeth gyfraniad sylweddol yn ein plith fel gweinidog, fel swyddog adran ac aelod o’r Cyngor a’r Pwyllgor Gweinyddol.

Yn sgil ei waith gyda Chymorth Cristnogol, tyfodd yn arweinydd cadarn a diogel ei gyfarwyddyd ar faterion cymdeithasol, â’i farn yn un y buom yn pwyso arni’n gyson.

Yr ydym yn ei longyfarch yn fawr ac yn dymuno’n dda iddo gan edrych ymlaen yn ffyddiog at ei arweinaid pan ddaw i’r llywyddiaeth.