Eglwysi Cymreig yn croesawi pleidlais Tŷ’r Arglwyddi

Posted on

Mae enwad Cristnogol Cymreig blaenllaw wedi croesawi’r modd y cafodd Mesur dadleuol Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig ei wrthod yn gadarn gan Dŷ’r Arglwyddi. Mewn llythyr at aelodau Cymreig y Tŷ cyn y bleidlais, dywedodd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy’n cynrychioli Cristnogion sy’n cwrdd mewn 400 o gapeli, mai dyma’r ymosodiad mwyaf erioed ar ddatganoli. Dywedant y byddai gweithredu’r Bil yn cael effaith andwyol ar safonau bwyd, lles anifeiliaid, yr economi a’r amgylchedd yng Nghymru. Mae’r Bil, a basiwyd eisoes gan Dŷ’r Cyffredin, yn galluogi gweinidogion y DU i dorri cyfraith ryngwladol tra’n cipio pwerau datganoledig. Condemniwyd y Bil gan welliant yn Nhŷ’r Arglwyddi, a basiwyd trwy fwyafrif llethol o 226 o bleidleisiau ar ôl dadl a barodd am ddeuddydd. 

https://www.parliament.uk/business/news/2020/october/lords-debates-internal-market-bill/