Dyfal donc: stori Tantely

Posted on

Cyrhaeddodd Tantely ynng nghanolfan Akany Avoko Faravohitra yn 2016. Roedd hi’n anllythrennog. Diolch i gefnogaeth Money for Madagascar, fe’i haddysgwyd hi gan ddefnyddio system ASAMA* ac enillodd hi ei diploma CEPE [ysgol gynradd] yn 2018. Dilynodd gwrs hyfforddiant galwedigaethol hefyd mewn trin gwallt a harddwch yn 2019. Safodd Tantely ei harholiad BEPC [tebyg i TGAU] eleni, 2021, yn anffodus, methodd hi’#r tro hwn. Fodd bynnag, mae hi am barhau gyda’i breuddwyd ac am ailsefyll ei harholiad BEPC ym mlwyddyn ysgol 2021–2. Dymunwn bob llwyddiant iddi. 

* ASAMA (Action Scolaire d’Appoint pour les Malgaches Adolescents) = Gweithredu dros Addysg Gynhwysol ym Madagascar