Diwrnod Rhyngwladol Heddwch 21 Medi 2021

Posted on

Ar 21 Medi 2021, bydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n hyrwyddo heddwch ar ein gwefan a thros y cyfryngau cymdeithasol er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, sy’n cael ei nodi’n fyd-eang. 

Oes gennych chi hoff adnod neu ddyfyniad? Efallai yr hoffech ysgrifennu rhywbeth eich hun? Efallai y tynnoch chi lun sy’n ysbrydoli ar eich ffôn? Anfonwch atom ac fe rannwn ni. 

Anfonwch eich cyfraniadau am heddwch at: undeb@annibynwyr.cymru cyn 21 Medi neu ar y diwrnod. Gallwch rannu hefyd ar dudalen Facebook Undeb yr Annibynwyr Cymraeg neu dros y cyfrif Twitter @AnnibynwyrCymru. 

Gadewch i ni annog ein gilydd a mynnu byd mwy cynaliadwy a chyfartal.