Diwrnod Byd-Eang Cyfianwder Hinsawdd | Dydd Sadwrn 6 Tachwedd | Caerdydd

Posted on

Ymunwch gyda Cymorth Cristnogol, Tearfund a Cafod yn y Diwrnod Byd Eang dros gyfiawnder hinsawdd.

 

Beth?

Ar ddydd Sadwrn 6 Tachwedd, bydd cynulliadau mawr yn cymryd lle ar draws y byd i fynnu gweithredu ar newid hinsawdd wrth i arweinwyr y byd gyfarfod yn Glasgow ar gyfer cynhadledd hinsawdd COP26.

 

Bydd un o’r cynulliadau yn digwydd yng Nghaerdydd. Os gwelwch yn dda, ymunwch gyda ni ar gyfer y foment holl bwysig hon yng i alw am gyfiawnder hinsawdd ac i sefyll mewn undod gyda’n brodyr a chwiorydd sy ar reng flaen yr argyfwng hinsawdd. Rydym yn bwriadu casglu gyda’n gilydd fel ‘bloc ffydd’, fel bod gorchymyn fydd ar gyfer gweithredu ar newid hinsawdd yn weledol.

 

Pryd a lle?

–              Dydd Sadwrn 6 Tachwedd

 

–              11:00YB – Ymunwch gyda ni yn Eglwys Dewi Sant (St Andrew’s Crescent, Caerdydd CF10 3DD) o 10:45 ymlaen ar gyfer cwrdd gweddi fer am 11:00. Bydd cyfle hefyd i sgyrsio, casglu placardiau a chael cyfnod o fyfyrio cyn inni uno gyda’r orymdaith erbyn 12:00.

 

–              12:00YP – Ymgaslu wrth Neuadd y Ddinas cyn gorymdeithio trwy’r ddinas tuag at Fae Caerdydd ar gyfer rali fer y Senedd.

 

Gweddi a gweithredu – Taenwch y gair!

Dros yr wythnosaf nesaf, a wnewch chi rannu’r gwahoddiad hwn gyda’ch cynulleidfa a dod atom fel grŵp?

–              #GweddiaDrosCOP26 – Ceir adnoddau gweddi a gweithredu fan hyn: https://www.christianaid.org.uk/get-involved/campaigns/climate-justice-every-moment-matters

–              Ceir gwybodaeth am y Diwrnod Byd-eang yma: https://www.christianaid.org.uk/get-involved-campaigns/climate-change/cop26-mobilisation

–      Rhannwch am y Diwrnod Byd-eang yng Nghaerdydd dros Facebook: https://fb.me/e/1PsRxOoYj