Diwrnod Bwyd y Byd

Posted on

 

Heddiw, ar Ddiwrnod Bwyd y Byd mi fyddwn yn rhannu cerddi, emynau, adnodau, darlleniadau neu luniau sy’n cyffwrdd â phynciau diolchgarwch, rhannu a chyfiawnder byd-eang. Mae’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Dyfrig Rees, yn dymuno rhannu’r dyfyniad pwerus hwn:

‘Mae yna bobl yn y byd mor llwglyd, fel na all Duw ymddangos iddyn nhw heblaw ar ffurf bara.’

Gandhi