Diwrnod Bwyd y Byd – Emyn ‘Rhown Ddiolch’

Posted on

Rhown ddiolch am gnydau pob perllan a chae,

am weithwyr sy’n casglu, yn dyrnu a hau, 

am oriau’n llafurio, am sgiliau’r holl dîm,

amynedd gwyddoniaeth, peiriannau a’u grym.

Rhown ddiolch am gnydau sy’n dyfod o bell,

o farchnad a harbwr, o fannau sy’n well

i feithrin ein bwydydd, a’u danfon i ni,

drwy ymdrech cymdogion anhysbys di-ri’.

Rhown ddiolch am gnydau pob chwarel a phwll,

am hidlo a thoddi, mewn gweithfannau mwll,

am olew a haearn, am gopr a glo,

am egni o foroedd a gwyntoedd a tho.

Rhown ddiolch am gnydau gwyddoniaeth a dawn,

yr awch i ddarganfod, a’r wefr a gawn

pan roir i ddynolryw, â’i hangen annheg,

ddyfodol gobeithiol a chyfiawn a theg.

Rhown ddiolch am gnydau pob cariad a thrais, 

arweinwyr a phobloedd sy’n codi eu llais

i chwalu gorthrymder, i feithrin y pridd,

i gyfiawn gyflawni’r anghenion a fydd.

Brian Wren 

© 2012 Stainer and Bell Ltd

cyf. Noel A. Davies

Nodyn gan y cyfieithydd: 

Cyfansoddwyd yr emyn gwreiddiol (a addaswyd ddegawd yn ddiweddarach er mwyn sicrhau’r iaith fwy cynhwysol sydd yn y fersiwn uchod) yn 1968 ar gyfer oedfa ddiolchgarwch yn Eglwys Gynulleidfaol Hockley a Hawkwell, Swydd Essex. Roedd Noel a Pat Davies yn bresennol yn yr oedfa honno rai wythnosau ar ôl i Brian Wren, oedd yn weinidog yno, weinyddu yn eu priodas yn y capel hwnnw. Roeddent yn bresennol, felly, pan ganwyd yr emyn hwn am y tro cyntaf.

Bum yn petruso am linell gyntaf y pumed pennill. A ydym am ddiolch am ‘gnydau … trais’? Onid gwrthsefyll trais yw galwad Iesu arnom?  Ac eto, dyma yw’r gwreiddiol gan emynydd sy’n heddychwr: ‘Praise God for the harvest of conflict …’  Ai’r neges yw fod trais neu wrthdaro, hyd yn oed, yn medru dwyn ffrwyth, drwy Ysbryd Iesu, Tywysog pob Tangefedd, mewn cariad a chymod sy’n iacháu clwyfau creulondeb a chofleidio dioddefydd a threisydd mewn un ddynoliaeth newydd?