Diwrnod Annibyniaeth Madagascar

Posted on

Hanta (rheolwraig y lloches) a’r merched
Dros y penwythnos roedd trigolion Madagascar yn dathlu eu diwrnod annibyniaeth, ac mae’n bleser cael cyhoeddi fod prosiectau ein hapêl yn mynd o nerth i nerth.  Yn y lluniau mae merched lloches Akany Avoko Faravohitra a’u rheolwr Hanta.  Mae’r merched wedi bod yn creu 2000 o fasgiau i’w gwerthu i bartneriaid ‘Money for Madagascar’ (sef yr elusen sy’n gweinyddu arian yr Apêl).  Fe welir llun o’r cerbyd 4×4 hefyd – car a brynwyd gydag arian yr Apêl, ac mae hwn yn galluogi tîm Akany Avoko i gyrraedd cymunedau diarffordd.
 
Cawn newyddion o’r tri phrosiect arall yn y man.